Stop udledning af miljøfarlige gasser og partikler

Den 1. oktober træder et nyt regulativ i kraft i Helsingør Kommune, der skal hindre motorer i at køre i tomgang.

Formålet er at nedbringe unødig udledning af miljøfarlige gasser og partikler.

Motoren i et holdende køretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt, dog højst i et minut. Ved afisning og afdugning af ruder er det tilladt at have motoren kørerende i to minutter.

Det gælder ikke, så længe køretøjet befinder sig i trafikkø, eller hvis motorens kraft bliver brugt til andre funktioner.

Læs mere om tomgangsregulativet her