Forældreaftener om rusmiddel-problemer

Onsdag den 6. april begynder en række forældreaftener for forældre til børn og unge, som har rusmiddelproblematikker tæt inde på livet.

Helsingung tilbyder forældre til unge med rusmiddelproblematikker et forløb, der strækker sig over fem aftener. 

- Vi hører ofte fra forældre og pårørende til unge, der slås med hash og stoffer, at de føler sig magtesløse og ikke har nogle at dele deres frustrationer og tanker med. Mange forældre og pårørende fortæller, at det at mødes og dele erfaringer med andre, er en hjælp både for dem selv og de unge, fortæller behandler og underviser Tine Broomé fra Helsinung.

Helsingungs forældreaftener henvender sig til forældre til børn og unge, som har et problematisk forbrug af hash, alkohol eller stoffer. Tilbuddet gælder alle forældre - også selv om barnet eller den unge ikke har kontakt til Helsingung.

Den gode dialog

Forældreaftenerne strækker sig over fire aftener og med et opfølgningsmøde. Man får mulighed for at drøfte erfaringer og dilemmaer med andre forældre i en tryg og fortrolig ramme, få udvidet din viden om unge og rusmidler, møde unge som er stoppet og høre om deres erfaringer og opleve, at man ikke står alene med et ønske om at hjælpe sit barn til en god fremtid.

Temaer vil bl.a. være rusmidler, den gode dialog, ungdomslivet, fremtidsperspektiv mm., og aftenerne vil være lagt op som en vekselvirkning mellem oplæg, erfaringsudveksling og undervisning.

Det er gratis at deltage.

Tilmeld dig til Tine Broomé

Læs mere om forældreaftenerne her

Tid og sted:

Onsdag den 6. april (uge 14)
Onsdag den 20. april (uge 16)
Onsdag den 18. maj (uge 20)
Onsdag den 1. juni (uge 22)
Samt opfølgning onsdag den 17. august. Alle dage kl. 17-19 i Helsingungs lokaler, Gl. Banegårdsvej 29, 3000 Helsingør.