Forløb for borgere med tyrkisk baggrund er en succes

Helsingør Kommune tilbyder et forløb med tyrkisk tolk til borgere med type 2 diabetes. Næste forløb begynder den 9. marts.

Det har været en positiv forandring. Jeg fik det bedre psykisk.
Jeg føler mig flyvende, når jeg er gået hjem fra træning.

Sådan lød nogle af evalueringerne, efter at Helsingør Kommune i efteråret for første gang kørte et tyrkisk tolket forløb for kvinder med type 2 diabetes.

Helsingør Kommune har i mange år tilbudt og udviklet rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, kræft og senest lænderyglidelser.

Baggrunden for at udvide tilbuddet om forløbsprogrammer til borgere, der ikke taler dansk, er, at risikoen for at få type 2 diabetes er højere blandt de hyppigst forekommende etniske grupper sammenlignet med etniske danskere.

Samtidig er andelen af borgere med type 2 diabetes stigende i Danmark.

Giver mening på mange fronter

- Det giver god mening med rehabiliteringsforløb med tolk, da en stor gruppe borgere ikke kan deltage på de eksisterende forløb, selvom de også har behov for hjælp til at gøre hverdagen lettere med deres sygdom. Det er blevet bekræftet ved, at alle deltagerne efter vores første forløb gav udtryk for, at de var vældig godt tilfredse med forløbet, som har hjulpet til at ændre deres mad- og motionsvaner, fortæller sundhedskonsulent Rikke Bach Jensen fra Helsingør Kommune.

Baggrunden for det nye forløb var blandt andet en rundspørge blandt praktiserende læger i Helsingør Kommune om, hvorvidt der var behov for udvidede rehabiliteringsforløb.

Resultatet af rundspørgen var, at der var behov for tilbud til hovedsagligt tyrkisk og arabisk talende borgere med type 2 diabetes.

Et godt supplement

Tilbagemeldingerne fra sundhedspersonalet: Sygeplejersker, fysioterapeuter, og praktiserende læger, har været gode. Også brobygger og tolk på diabetesforløbet har haft rosende ord.

- Forløbet med undervisningen på det rehabiliterende forløb er et godt supplement til vores konsultationer, da det er en gruppe, det kan være svært at motivere og vejlede. Jeg oplever, at kvinderne også er meget glade for træningsmuligheden i et lukket fora, fortæller praksissygeplejerske, Maj Moth.

Samtidig taler de fysisk målbare resultater deres tydelige sprog: Alle har forbedret deres resultater i de fysiske test, som blev taget før, midtvejs og efter diabetesforløbet. En deltager har sågar tabt 10 kg på de sidste seks uger af forløbet.

Fakta om forløbet

Et forløb varer 12 uger, hvor borgeren får viden og redskaber til at gøre hverdagen lettere, så han/hun kan leve et godt og aktivt liv med sin sygdom.

Borgeren får støtte og inspiration til en sund livsstil og mulighed for at møde og blive inspireret af andre mennesker med samme sygdom.

På forløbet tilbydes borgeren:
• Fysisk træning to gange om ugen med en fysioterapeut
• Undervisning i sygdommen af fagprofessionelle
• Kostvejledning og madlavning ved en klinisk diætist
• Rygestoprådgivning.

Forløbet bliver tilpasset borgerens sygdom og situation. Undervejs støttes borgeren i at fastholde sine mål og planer for ændringer i hverdagen.
Alle tilbud er gratis, men kræver en lægehenvisning. Næste forløb med tyrkisk tolk begynder onsdag den 9. marts 2016 på Plejehjemmet Montebello.

Der er planlagt tre type 2 diabetesforløb i 2016 med tolk. To med tyrkisk tolk og et med arabisk tolk.

Læs mere om det tyrkiske forløb