Helsingør Kommune får frikommunestatus

I et netværk med otte andre kommuner skal Helsingør Kommune nu udvikle bedre løsninger til de borgere, der er i kontakt med mange af kommunens fagområder.

Social- og Indenrigsministeriet har i dag godkendt Helsingør Kommune som frikommune fra 2016-2020.  Status som frikommune skal give os mulighed for at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger, der sikrer mere kvalitet for de udsatte borgere, bedre effekt af indsatserne og højere effektivitet i kommunen. Borgerne skal opleve øget kvalitet og gennemsigtighed i eget forløb, og kommunen skal opnå mere enkel og effektiv administrativ koordinering. Med frikommunestatus vil det for eksempel være muligt at arbejde med, hvordan man undgår evt. parallelle og overlappende forløb, fordi lovgivningen kræver, at visse aktiviteter skal ske inden for et bestemt forvaltningsområde.

Helhedsorienteret sagsbehandling
I Helsingør arbejder vi allerede i dag med projektet ”det sammenhængende borgerforløb”, hvor udgangspunktet er, at borgere med mere komplekse forløb skal have en mere helhedsorienteret sagsbehandling på tværs af kommunens centre. Med den nye status som frikommune får vi mulighed for at undersøge, hvordan vi kan styrke denne indsats.

”Det er virkelig spændende med den nye status som frikommune. Jeg håber, at vi som frikommune får bedre mulighed for at samarbejde mere på tværs sammen med borgerne om én plan for den enkelte borger eller familie. Borgerens mål er i fokus, og vi skal undersøge, hvordan vi bedst muligt samarbejder og skaber løsninger, som imødekommer dette.  En del af arbejdet handlet om at undersøge, hvor der eventuelt er lovgivningsmæssige barrierer og søge ministeriet om paragrafundtagelse, hvor det er relevant,” siger direktør Stella Hansen. 

Fritagelse for borgere med komplekse sagsforløb
Nu hvor ansøgningen er gået igennem, skal kommunerne i gang med at præcisere, hvilke lovgivningsmæssige barrierer, der skal udfordres, og hvilke konkrete forsøg, der skal igangsættes. Helsingør Kommune søger ikke fritagelse for alle borgere, men for de borgere, som får ydelser fra mange forskellige fagområder. Det kunne f.eks. være unge, der modtager ydelser fra Børn, Unge og Familier og Særlig Social Indsats eller familier, der modtager mindst en indsats fra Job og Uddannelse og fra Børn, Unge og Familier. En sidste gruppe er voksne, som f.eks. modtager en ydelse på beskæftigelsesområdet og på sundhedsområdet. Ansøgningen om fritagelse for visse lovparagrafer kunne f.eks. blive inden for følgende områder: Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik, Sygedagpengeloven og Serviceloven.

Ni kommuner samarbejder
Helsingør Kommune har søgt om status som frikommune i et netværk med følgende kommuner:

Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommunenetværket vil løbende dele erfaringer med de forsøg, der i den næste årrække igangsættes. Omdrejningspunktet for ansøgningen om frikommunestatus er at kunne arbejde med én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren.