Helsingør Kommune scorer højt i trafiktest

Kommunen arbejder målrettet med at sikre, at børn og unge ikke kommer til skade i trafikken, og at skolevejene bliver mere sikre.

Børnene er fremtidens trafikanter, og hvis de skal kunne klare sig godt og sikkert i trafikken, så skal de klædes på med viden og træning. Det kræver en målrettet indsats fra forældre, skoler og kommuner.

Hvert år tager Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden temperaturen på kommunernes indsats på trafiksikkerhedsområdet i forhold til børn og unge. Det sker med ”Kommunernes Skoletrafiktest”, som angiver hvor gode kommuner, politi og skoler er til at prioritere arbejdet med at gøre børn og unge mere sikre i trafikken. For sjette år i træk viser undersøgelsen fremgang i mange kommuner – og for sjette år i træk er Helsingør Kommune med helt i toppen.

- Hver ulykke med et barn eller en teenager i trafikken er én for meget. Derfor har vi i Helsingør Kommune stort fokus på både at gøre skolevejene sikre og trygge at færdes på, men også på hvordan vi både får forældre og skoler til at sikre, at børnene undervises i færdsel. Eksempelvis har vi et tæt samarbejde med Danmarks Tekniske Museum, hvor elever i både 3. og 5. klasse uden beregning for skolerne kan deltage i arrangementer, hvor de bliver klædt på i forhold til at cykle i trafikken, siger Johannes Hecht-Nielsen, formand for Teknik, Miljø og Klimaudvalget samt Helsingør Kommunes Trafiksikkerhedsråd.


Stor fremgang udløser ros

I alt 97 kommuner deltager i Rådet for Sikker Trafik og TrygFondens ”Kommunernes Skoletrafiktest 2016”, hvilket er rekord. Over hele linjen kan man se en markant fremgang, siden testen blev indført for seks år siden.

Stadig flere kommuner gør mere og mere for børn og unges trafiksikkerhed.

Se hvordan de enkelte kommuner har klaret sig i testen

I undersøgelsen får kommunerne blandt andet point for, hvor meget skolerne prioriterer færdselsundervisningen og om kommunernes forvaltninger, skoler og politiet har et effektivt samarbejde, som skaber mere sikker trafik på skolevejene og blandt kommunens børn og unge.

Desuden måles kommunerne på, om der afholdes cyklistprøver på skolerne, og om man har regler for, at alle børn skal køre med cykelhjelm, når klasserne skal på tur.
Kommunerne måles også på, om de sørger for at inddrage forældrene i arbejdet med at få børnene ud og træne i trafikken, så de er klædt på til den dag, hvor de skal færdes på egen hånd mellem biler og den øvrige trafik.

- Når børnene forlader folkeskolen, sker der en stigning i antallet af trafikulykker i takt med, at de bevæger sig mere rundt i trafikken. Hvis det skal ændres, er det vigtigt, at børnene er blevet undervist i færdsel, risiko i trafikken, og man har arbejdet med deres holdninger til trafik. Derfor er kommunernes og skolernes indsats vigtig, siger Poul Erik Lehmann Thomsen fra Nordsjællands Politi og medlem af Helsingør Kommunes Trafiksikkerhedsråd.

Fakta

• Hvert år kommer cirka 4.000 børn i alderen 7-14 år på skadestuen, efter at de er kommet til skade som fodgænger eller cyklist.
• Når børnene forlader skolen efter 9. eller 10. klasse, stiger risikoen for at blive involveret i en trafikulykke.
• 99 procent af ulykkerne i trafikken skyldes menneskelige fejl. Derfor er det vigtigt, at børn og unge undervises i risikoen i trafikken, så de ved, hvordan de passer bedst på sig selv.