Helsingør Kommunes elever skal løse flygtningeudfordring

Alle skoleelever i Helsingør Kommune arbejder i uge 3 med den første af tre udfordringer i projektet ’Boost – Innovativ Skole i Helsingør’

Boost – Innovativ Skole i Helsingør lægger for alvor fra land i uge 3, hvor hele projektets første projektuge forløber. Alle 6.900 folkeskoleelever i Helsingør Kommune, fra 0. til 10. klasse, skal på en uge finde løsninger på den udfordring, som Byrådet har valgt som den første af tre: ”Mennesker på flugt – fra flygtning til medborger”.

Underviserne er facilitatorer, når eleverne skal arbejde selvstændigt efter ’Design to Improve Life-kompasset’, som er en meget konkret metode til at arbejde innovativt og nå et resultat på kort tid.

Erfaringerne fra udlandet og senest fra skoler i Region Midtjylland viser, at børn helt ned til de mindste klasser med kompasset i hånden er i stand til at tænke kreativt og skabe kompetente løsninger på selv svære udfordringer.

Lærere, pædagoger og andet pædagogisk personale har siden i sommer fået undervisning i kompasset og Design to Improve Life Uddannelse. Og i næste uge skal de så ud og afprøve metoden.

Helsingør Kommune førende i Danmark

I Boost skal eleverne tre gange i løbet af to år arbejde med globale udfordringer i en lokal kontekst. Udfordringerne besluttes af Byrådet. Der er én udfordring i skoleåret 2015/2016 og to udfordringer i skoleåret 2016/2017. De bedste løsninger skal deltage i de tre ’battles’, der afholdes over de to skoleår.

Det første battle finder sted den 3. marts 2016.

Fakta

• ’Boost – Innovativ Skole i Helsingør’ har til formål at gøre Helsingør Kommunes skolesystem førende i Danmark på innovation og kreativitet. Udgangspunktet er den seneste folkeskolelov, hvor det står anført, at innovation skal indgå i alle fag.

• Innovation er fremover utroligt vigtigt for at udvikle Danmark i en retning, hvor vi kan konkurrere med udlandet, skabe virksomheder og bæredygtig vækst. En undersøgelse fra YouGov fra 2014 viser, at 80 procent af lærerene i folkeskolen ikke føler sig rustede til at bringe innovation ind i deres undervisning. Det er baggrunden for ’Boost – Innovativ Skole i Helsingør’.

• Trekløveret bag ’Boost - Innovativ Skole i Helsingør’ er Helsingør Kommune, Professionshøjskolen Metropol og INDEX: Design to Improve Life®. Derudover bliver de faglige organisationer BUPL, FOA og Danmarks Lærerforening løbende inddraget i forløbet.