Orienteringsmøde om udvikling af hospitalsområdet

Den 22. august er der borgermøde om udviklingen af arealerne omkring det tidligere Helsingør Hospital.

Helsingør Kommune og Freja Ejendomme har indledt et samarbejde om udviklingen af arealerne omkring det tidligere Helsingør Hospital. Udviklingen omfatter forskellige typer boliger, detailhandel, de grønne arealer og et sundhedshus. På mødet vil der være mulighed for at høre om de foreløbige tanker og idéer bag projekterne samt den planlægning, der skal danne grundlag for realiseringen.

Mødet afholdes:

Mandag den 22. august kl. 19:00-21:00
på det tidligere hospital, Esrumvej 145, 3000 Helsingør.

Mødet er for alle interesserede.

Vær opmærksom på, at du i perioden fra den 1. august – 21. august 2016 har mulighed for at komme med bemærkninger til ændring af Kommuneplan 2013 for Hospitalsområdet, Esrumvej.

Her kan du læse mere om udviklingen af hospitalsområdet