Ib Kirkegaard er fungerende borgmester

Ib Kirkegaard er valgt som fungerende borgmester, mens Benedikte Kiær er på barsel. Hun ventes tilbage den 11. april.

Mandag den 4. januar blev der afholdt et ekstraordinært byrådsmøde, hvor Ib Kirkegaard fra Dansk Folkeparti blev valgt som ny fungerende borgmester i forbindelse med Benedikte Kiærs barselsperiode, der forventeligt varer indtil mandag den 11. april, hvor hun genindtræder i alle sine hidtidige poster.

På mødet blev der også valgt ny 1. viceborgmester og 2. viceborgmester for perioden, ligesom der blev indsat andre personer i nogle af de poster, der i øvrigt har været varetaget af Benedikte Kiær og Ib Kirkegaard.

I de kommende måneder ser fordelingen af politiske poster således ud:
Fungerende borgmester Ib Kirkegaard (O)
Fungerende 1. viceborgmester Henrik Møller (A)
Fungerende 2. viceborgmester Jens Bertram (C)


Også ændringer på udvalgsniveau

Socialudvalget:
Marlene Harpsøe (O) indtræder som medlem.
Næstformand Duygu Ngotho (A) forventes at indtræde som formand for udvalget i Ib Kirkegaards fraværsperiode, og Lisbeth Læssøe (C) forventes at blive valgt som næstformand i perioden. Dette afgøres på førstkommende socialudvalgsmøde.

Kultur- og Turismeudvalget:
Kristina Kongsted (C) indtræder som medlem i Ib Kirkegaards fraværsperiode.

Når Benedikte Kiær vender tilbage efter barsel, vil alle genindtræde i tidligere hverv – herunder vil Ib Kirkegaard genindtræde som formand for socialudvalget.

Ser frem til udfordringen

- Jeg glæder mig til at tage den udfordring, det er, siger Ib Kirkegaard, som har siddet 14 år i byrådet og tidligere, i sin egenskab af 1. viceborgmester siden seneste kommunalvalg, har vikarieret i borgmesterstolen, når Benedikte Kiær har været på sommerferie.