Kom og hør om Home-Start i Helsingør

Den 23. februar er der informationsmøde om etableringen af Home-Start Familiekontakt i Helsingør.

Home-Start Familiekontakt Danmark og Helsingør Kommune inviterer alle interesserede til et informationsmøde om etableringen af Home-Start Familiekontakt i Helsingør.

Mødet afholdes den 23. februar fra kl. 16.30-18.00 i Familiehuset, Bjergegade 10 B, 1. sal, Helsingør.

Home-Start er et tilbud om frivillig støtte, venskab og praktisk hjælp til familier med små børn.

Mødet er for alle

- På mødet vil vi informere om Home-Starts tilbud til småbørnsfamilier under pres, om organisationens opbygning, målsætninger og principper og Helsingør Kommunes engagement, fortæller sekretariatsleder Charlotte Schultz fra Home-Start:

- Dernæst drøfter vi den konkrete etableringsfase, herunder Home-Starts kriterier for bestyrelsens sammensætning, ansvar og opgaver.

Da det er væsentligt, at afdelingen startes på den helt rigtige måde med den bedste sammensætning af den nye bestyrelse, kommer ingen på mødet til at binde sig til bestyrelsesarbejdet – mødet er for alle, som er interesseret i at høre mere om Home-Start.

I mødet deltager fra Home-Start sekretariatsleder Charlotte Schultz og landskoordinator Lone Møller og fra Helsingør Kommune bl.a. byrådsmedlem Christian Holm Donatzky.

Læs mere om Home-Start