Læseleg styrker børns sprog

Helsingør Kommune har ansat fire læseleg-pædagoger, der arbejder med læseleg som en systematisk metode til at forbedre børns sprog.

Fire femårige børn sidder samlet omkring pædagog Sheila Holm i daginstitutionen Troldehøj. Sheila læser højt af bogen ’En gul hund ved navn Bob’ og taler med børnene om, hvad historien handler om.

Børnene i gruppen har behov for, at der bliver gjort en særlig indsats for at forbedre deres sprog. Det har den sprogvurdering, som alle børn i Helsingør Kommune gennemfører som treårige og femårige, vist. Og metoden til at hjælpe børnene til et større ordforråd og et mere nuanceret sprog hedder læseleg.

- Læseleg er en metode, der virkelig flytter børnene sprogligt, siger pædagog Sheila Holm, som har arbejdet med læseleg i Troldehøj de seneste to et halvt år.
I læseleg får børnene læst den samme bog højt tre gange, og der er god tid undervejs til at tale om ordene og handlingen i historien. I ugen efter laver børnene aktiviteter, som har med handlingen i den læste bog at gøre.

- Med den her historie skal vi f.eks. male en hund og besøge en dyrehandel for at se, hvor man køber kæledyr. Det er ting, som er med til at gøre bogen mere levende for børnene, forklarer Sheila Holm.

Børn får bøgerne med hjem

En vigtig del af indsatsen er også, at børnene får den bog, de arbejder med, med hjem, så de kan læse den sammen med deres forældre. Det er en ting, som forældrene er meget glade for.

- Vi kan mærke, at det giver noget ekstra, når børnene også læser bøgerne derhjemme. Børn har brug for gentagelser. Og for forældrene er fordelen, at de får gode historier forærende, uden at de behøver at gå på biblioteket, siger Sheila Holm.

Hun peger på, at der for en del familier ikke er en tradition for hverken at læse bøger højt eller gå på biblioteket.
- Vi har en del tosprogede børn, og deres forældre har ikke altid kendskab til bibliotekets mange muligheder.

Hjælp til et bedre ordforråd

Læseleg er sat i søen for at hjælpe børn til et bedre ordforråd, så de er godt rustet til at klare sig i skolen. I Troldehøj deltager 26 børnehavebørn i alderen tre-fem år i forskellige læselegsgrupper. Derudover er seks vuggestuebørn med.

- Noget af hemmeligheden ved metodens succes er, at jeg og de øvrige læseleg-pædagoger har mulighed for at gå fra med en lille gruppe, hvor tempoet og samtalen med børnene bliver tilpasset deres behov. Der bliver givet den tid, der er behov for, så alle børn føler sig trygge og tør sige noget. Det er en stor hjælp for børn, der ikke kender så mange ord, siger Sheila Holm.

En ekstra bonus er, at børnene er samlet i læselegsgrupper på tværs af stuerne. Det åbner for nye legerelationer.

Sheila Holm er ansat som såkaldt læseleg-pædagog i Troldehøj. I alt har Helsingør Kommune fire læseleg-pædagoger ansat, som arbejder med at udbrede læseleg til så mange daginstitutioner som muligt.

- Troldehøj er min primære institution, men derudover har jeg en række sekundære daginstitutioner, hvor jeg skal instruere pædagogerne i læseleg. Vi skal have metoden bredt ud til så mange som muligt, understreger Sheila Holm.


Tale-hørekonsulent Helle Aagaard, der er projektleder på læseleg, supplerer:
- Sproget er et meget vigtigt fundament for børnene, og derfor er læseleg så vigtigt. Det er helt afgørende, at vi i daginstitutionerne har tid til at gøre en ekstra indsats for de børn, som har brug for at få løftet deres sprog. Derfor er vi meget glade for, at vi har fået ansat vores læseleg-pædagoger, siger Helle Aagaard.

Fakta:

• Formålet med læseleg er at hjælpe børn til et bedre sprog, så de får lettere ved at indgå i fællesskaber og i det daglige børnehaveliv og senere blive klar til at komme i skole.
• Helsingør Kommune har fire læseleg-pædagoger ansat i daginstitutionerne Troldehøj, Abildvænget, Mariehønen og Blæksprutten/Mælkebøtten. De har til opgave at udbrede læseleg til så mange daginstitutioner i kommunen som muligt. Projektperioden løber frem til den 31. december 2016.
• Materialerne til læseleg er samlet sammen af Maryfonden. Det er konkret og pædagogisk materiale, som styrker børns sprog og selvtillid ved at inddrage dem aktivt i historielæsningen. Læseleg bygger på dialogisk læsning.

Læs mere om læseleg her

Læs mere på Facebook

På Kulturværftet, i børnebiblioteket, er der udstilling af nogle af de kreative værker, som børnene i Troldehøj har fremstillet i forbindelse med læseleg. Udstillingen kan ses frem til den 3. februar i hele bibliotekets åbningstid.