Nu er det tid til at søge om fælleslegatet for Helsingør Kommune

Fælleslegatet kan søges af personer med folkeregisteradresse i Helsingør Kommune, der ikke ejer fast ejendom.

Den 1. november er der deadline på ansøgninger til Helsingør Kommunes fælleslegat.

Ansøgere, der kan komme i betragtning til en legatportion, er:

• Enlige forsørgere med børn under 18 år
• Forsørgere på overførselsindkomst med børn under 18 år
• Førtids- og folkepensionister uden formue

Der udbetales max. en legatportion pr. husstand.

Legatportionens størrelse er afhængig af, hvor mange ansøgninger vi modtager - men den vil typisk ligge på ca. 200-500 kr. pr. legatportion.

Ansøgningen skal kortfattet indeholde oplysning om følgende:

• Dit fulde navn
• Din folkeregisteradresse
• Dit cpr.nr.

Ansøgere, der er berettiget til en legatportion, får beløbet indsat på deres Nemkonto senest torsdag den 15. december 2016.

Vi skal modtage din ansøgning med morgenposten eller på mail senest kl. 9 tirsdag den 1. november 2016.

Du sender din ansøgning til:

Helsingør Kommune
Center for Borgerservice, IT og Digitalisering
Mærket: Fælleslegat
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør

Eller send os en ansøgning på mail