Ny flueart fundet i Danmark

BioBlitz 2016 slog tidligere års rekorder. Det blev til 882 arter, dog mangler den endelige bestemmelse af 4 svampearter samt en hel ny flueart

BioBlitz 2016 slog tidligere års rekorder. Det blev til 882 arter, dog mangler den endelige bestemmelse af 4 svampearter, men også uden dem er det stadig rekord. I Gribskov i 2014 blev der fundet 789 arter og i 2015 i Tisvilde Hegn 646 arter på 24 timer. 
Hertil kommer to nye arter i år. Ikke bare for Nordsjælland, men for Danmark! En svampeart og en blå flue. En tredje art, en jagtedderkop er kun fundet få gange før i Danmark.

Lars Thomas og Linda Kjær-Thomsen opdagede en blå flue, som var rigtig flot og så lidt anderledes ud end andre kendte fluer. Den nye flue, Eudasyphora cyanicolor, er i virkeligheden en ret udbredt art. Den er kendt fra landene hele vejen rundt om Danmark, men er hidtil ikke fundet her. Flue-eksperten Walther Gritsch kunne bekræfte at den er en ny art for Danmark. Som så mange andre fluer er den stor tilhænger af alt, hvad der er dødt og råddent. Den blev fundet i Hellebæk Kohave i et område, hvor der tidligere har været høslæt på i nogle år.

Mykolog Tobias Bøllingtoft fra Svampeforeningen fandt sæksvampen Tørvemos-Sortbæger, Pseudoplectania episphagnum, der også er ny for Danmark. Svampen vokser i Rød tørvemos i Skidendam i Teglstrup Hegn, og er ligesom fluen kendt fra landene omkring os, men aldrig fundet i Danmark.

Martin Bjerg, Allan Bornø Clausen, Ole Martin og Kasper Nyberg fandt en jagtedderkoppeart på en stabel granstammer i Teglstrup Hegn. Arten hedder Acantholycosa lignaria på latin. Det krævede lige lidt ekstra belæg, før artsbestemmelsen var helt på plads. I øvrigt var den meget talrig på findestedet. Den er fundet nogle få gange før i Danmark, ved Jægersborg Hegn og i Teglstrup Hegn, men det har ikke været helt sikkert at det var præcis samme art. Det er meget karakteristisk for den edderkopfamilie at øjnene sidder i tre rækker.

Bioblitz 2016
Bioblitz er en registrering af så mange arter som muligt inden for et døgn og i Teglstrup Hegn, Hellebæk Kohave og Helsingørs Grønne Vestkile d. 21. til 22. maj

Sammen med Naturstyrelsen Nordsjælland og Helsingør kommune undersøgte ca. 40 fagligt kompetente frivillige folk området sammen med interesserede borgere og de registrerede alle fundne arter. Blandt de store grupper var der 450 insekter, 275 planter, over 100 svampe og laver og 70 fugle. Hertil kommer mosser og andre smådyr.