Ny lokalplan for Bykernen afløser 40 år gammel byplanvedtægt

Helsingør bykerne er berømt for sit velbevarede historiske bymiljø. Det skal den fortsat være. Men der er behov for at byens butikker kan udvikle sig

Helsingør Kommune har udarbejdet et udkast til en ny lokalplan for Bykernen, som nu lægges frem, så byens mange forskellige aktører og andre interesserede kan være med til at kvalificere det kommende lokalplanforslag. Det beskriver blandt andet anvendelsen af byens huse, rammer for facader, skiltning og nybyggeri.

Læs udkastet her

 

Frem til 3. februar 2016 kan man give sin mening til kende ved at skrive til blv@helsingor.dk  - HUSK at skrive ”Helsingør Bykerne” i emnefeltet.

 

Workshop

Onsdag den 27. januar 2016 inviterer Helsingør Kommune til workshop om lokalplanudkastet for Helsingør Bykerne, hvor udkastets indhold vil blive drøftet.

 

Tilmeld dig workshoppen:

Kunne du tænke dig at have indflydelse på den kommende lokalplan for Helsingør Bykerne, så tilmeld dig workshoppen på blv@helsingor.dk senest den 14. januar 2016.

Stedet og tidspunktet for workshoppen er ikke fastlagt endnu, men dem der har tilmeldt sig vil få besked på mail. Workshoppen vil blive tilrettelagt i forhold til antal deltagere.

 

Fakta:

Styrke detailhandlen og bymiljøet

Institut for Centerplanlægning (ICP) har kigget på Helsingør og givet nogle anbefalinger til hvordan byen kan overleve i en fremtidig udvikling. Udviklingen går mod en skærpet konkurrence mellem de større byer. Anbefalingen fra ICP og som også er lokalplanudkastets hovedfokus er, at styrke detailhandelen ved at koncentrere den i byens hovedstrøg, og samtidig åbne op for en større fleksibilitet i anvendelsen af resten af byen. Planen skal sikre at de mange ressourcer, som byens ejere har investeret i en nænsom restaurering af byens huse respekteres.

Institut for Centerplanlægnings anbefalinger

Byplanvedtægt 19

Helsingør Bykerne har i mere end 40 år været omfattet af Byplanvedtægt 19. Byplanen har fungeret rigtig godt. Den har været med til at sikre en stor mangfoldighed i byens anvendelser og til at sikre byens bevaringsværdige kulturmiljø. Der er efterhånden opstået et behov for en ny plan for Bykernen. Byens funktioner skifter indhold, og der er brug for bestemmelser, der kan sikre en større fleksibilitet. Med den nye plan er det også vigtigt at kunne imødegå det tiltagende forfald, der ses i forbindelse med opsætning af nye skilte og i behandlingen af facader. Nogle steder kan man se, at facader overmales med plastikmaling, som på sigt vil ødelægge husets konstruktioner. Og andre steder ser man, at skiltningen igen tager over og skjuler facaderne. Begge dele er med til at forringe de historiske bygninger og det samlede bymiljø, som Helsingør Kommune er stolte af.

Byplanvedtægten kan hentes her

 

 

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk