Nyt fra skolerne

Der er sket rigtig mange ting i Helsingør Kommunes skoler i årets løb - få et overblik over de spændende tiltag i kommunens sommerferiehilsen til forældre og elever.

- Skolebørnene er vores fremtid, og de fortjener en skoledag af høj kvalitet. Alle elever skal blive så dygtige, som de kan - med udgangspunkt i deres egen udvikling. Og for at opnå det skal skoledagen udfordre.

Sådan skriver Christian Holm Donatzky, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, i forordet til sin sommerferiehilsen til elever og forældre på Helsingør Kommunes skoler.

I skolefolderen kan man læse om, hvordan Helsingør Kommunes skoler arbejder med innovation via projektet 'Boost - Innovativ Skole i Helsingør'. Der er også eksempler på, hvordan eleverne arbejder med kunst, kultur og bevægelse. Og hvordan skolerne tænker inklusion ind i dagligdagen. Og meget, meget mere.

Læs skolernes sommerferiehilsen