Orienteringsmøde om boligprojekt i Hornbæk

Onsdag den 20. april kl. 17 er der orienteringsmøde om forslag til Lokalplan 5.46 for boliger i tilknytning til herberget “Pensionatet” i Hornbæk.

Forslag til Lokalplan 5.46 er sendt i offentlig høring i perioden fra den 2. marts - 27. april 2016.

Planforslaget er udarbejdet for at give mulighed for opførelse af seks boliger til særligt udsatte borgere i Helsingør Kommune.
Boligerne vil kunne opføres i tilknytning til, og på samme ejendom som, det eksisterende herberg “Pensionatet”, Per Bjørns Vej 20A i Hornbæk.

Center for By, Land og Vand og Center for Særlig Social Indsats indbyder til orienteringsmøde om lokalplanforslagets indhold og de muligheder, det giver.

Orienteringsmødet afholdes onsdag den 20. april kl. 17.00 i kantinen på Hornbæk Skole, Søren Kannesvej 6 i Hornbæk.

Mødet er for alle interesserede.

Se lokalplanforslag 5.46