Ny Planstrategi 2015 - 2027 for Helsingør Kommune

Byrådet har den 25.1.2016 vedtaget ny Planstrategi 2015 for Helsingør Kommune. Planstrategien omhandler også Helsingør Kommunes lokale Agenda 21-strategi.

Planstrategien er Byrådets overordnede plan for den fysiske planlægning de næste 12 år. Byrådet har desuden besluttet, at kommuneplanen revideres i sin helhed med henblik på endelig vedtagelse i 2017.

Planstrategien omfatter desuden Helsingør Kommunes lokale Agenda 21-strategi.

Her kan du finde planstrategien