Opvarmning til Special Olympics 2018 den 8. oktober – kom og hep!

Mini-olympiade i Helsingør lørdag den 8. oktober 2016, hvor over 100 deltagere med udviklingshæmning deltager.

Helsingør Kommune er vært for det nationale Special Olympics i 2018, hvor mennesker med udviklingshæmning dyster i de olympiske discipliner med liv og sjæl. Vi varmer op i med en mini-olympiade i Helsingør lørdag den 8. oktober 2016, hvor over 100 deltagere og 70 frivillige fra flere kommuner og flere sportsklubber i Nordsjælland og København kappes i badminton, svømning, atletik, fodbold og en gymnastik-workshop.

Stævnet begynder kl. 9.45 på Helsingør Atletik Stadion med indmarch og taler fra formand for Handicapudvalget Michael Mathiesen og leder af SPUC Louise Manstrup. Atletik bliver derefter på stadion hele dagen, mens svømning foregår i Helsingør Svømmehal, badminton i HBK og fodbold og gymnastik sker i Snekkersten Idrætscenter. Dagen slutter kl. 15.45 med udmarch og medaljeoverrækkelse.

Der bliver serveret mad og drikke med hjælp fra frivillige fra almen klubberne og maden er produceret af Bostedet Lindevang, og derudover har ni nyligt ankomne flygtninge fra CLAVIS tilbudt at hjælpe med det praktiske.

Helsingør-klubber går forrest med at inkludere mennesker med udviklingshæmning i klub-livet
I løbet af det sidste år har foreningen Klub Liv og Motion haft et meget tæt samarbejde med de forskellige almene idrætsklubber for at få inkluderet voksne med udviklingshæmning i klubberne. Både atletik, håndbold, golf, gymnastik, svømning og fodbold været aktive i forhold til at udvikle tilbuddet og til at stille trænere til rådighed for mennesker med udviklingshæmmede.

Involvering i en sådan grad ses sjældent i danske kommuner, hvor handicappede idrætsudøvere som regel er begrænsede til at dyrke deres sport en gang om ugen eller lignende – og kun i rammer, som kommunen har arrangeret. Handicappede borgere kan på den måde i højere grad få følelsen af at være sportsmand og en del af noget større i stedet for identiteten som handicappet i et kommunalt tilbud.

Et eksempel er HBK Badminton, der i flere år har sidestillet handicap-holdene med andre hold, når det gælder banetider m.m., og efterhånden er de handicappede blevet en del af det sociale liv, der foregår i klubberne med fester, frivillighed og meget andet.

HBK Badminton afholder også her den 8. oktober et landsstævne for handicappede idrætsudøvere i Badminton Hallen i Helsingør.

Center for Særlig Social Indsats (SSI) og Center for Kultur, Turisme, Idræt og Medborgerskab (KUMIT) har sammen fået arrangementet på benene sammen med idrætsklubberne og en række sponsorer.