Vinduer på Byskolen udskiftes

Vinduerne i to af de gamle bygninger skiftes, og facaderne repareres i efteråret 2015.

I lyset af, at dele af projektet omkring Skolen i Bymidten afventer Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse omkring en ny lokalplan og en miljøscreening af området, har Center for Økonomi og Ejendomme revurderet den samlede fremdriftsplan for projektet omkring Skolen i Bymidten.

I projektet er der indkalkuleret en del vedligeholdelsesarbejder på de eksisterende bygninger, og da der på flere af de eksisterende bygninger er risiko for personskader, fordi vinduerne er rådnet og kan falde ud, har Byrådet bevilget den nødvendige økonomi til udvendige vedligeholdelsesarbejder, herunder bl.a. udskiftning af vinduerne på to af de gamle bygninger samt, at udskiftning af taget på en enkelt bygning kan igangsættes.

Reparation af facader

Derudover skal der generelt foretages en del nødvendige reparationer af facaderne.

Udskiftning af vinduer påbegyndes i fjerde kvartal i 2015, og færdiggørelse af de udvendige vedligeholdelsesarbejder forventes afsluttet i starten 2017.

Alt efter Natur- og Miljøklagenævntes afgørelse vil Center for Økonomi og Ejendomme, når afgørelsen foreligger, fremkomme med en ny samlet tidsplan for hele projektet.