Klimatilpasningsplan

Planen analyserer klimaforandringernes konsekvenser for forskellige områder i Helsingør Kommune.

Oversvømmelser og stigning i havvandstand

Klimatilpasningsplanen beskæftiger sig primært med de udfordringer der er forbundet med øgede vandmængder, dvs. oversvømmelser som følge af ekstremregn og stigninger i havvandstanden. Helsingør Kommune arbejder sideløbende med en række andre klimaindsatser, der bl.a. drejer sig om reduktion af CO2. Disse indsatser kan du læse mere om i planen.

Klimatilpasningsplanen viser også hvilke tiltag der kan iværksættes og prioriteres, så vi bedst muligt kan tilpasse os mere varme, ekstreme regnskyl, kraftigere storme og højere havvandstand.

Hent Klimatilpasningsplanen, vedtaget af Byrådet 26. maj 2014

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk