Anvendelse af landområdet

Herunder kan du læse bestemmelserne for Jordbrugsinteresser, Skovrejsning, Klima og energi, Anvendelse af vandløb, søer og kystvande samt støj.

DENNE SIDE ER EN DEL AF DIGITAL KOMMUNEPLAN

De nævnte punkter er en del af Planlovens kommuneplankatalog § 11a stk. 10, 11 og 12.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk