Tillæg til Kommuneplan 2013

Kommuneplan 2013 vedtaget

Helsingør Byråd vedtog den 27. maj 2013 Kommuneplan 2013-2025.
Kommuneplanen var i høring i perioden 15. januar til 12. marts 2013. I høringsperioden er der indkommet 42 høringssvar, som har medført 26 ændringer i forhold til det forslag, der var i høring.

Hent ændringsforslag og byrådets afstemning som pdf

Med folderen "Kom godt i gang med kommuneplanen", kan du blive guidet rundt i de mange nye muligheder i den digitale kommuneplan.

Folderen kan du få hos:

  • Center for By, Land og Vand, Prøvestensvej 52 i Helsingør
  • Rådhuset, Stengade 59 i Helsingør Kommune
  • Borgerservice, Birkedalsvej 27 i Snekkersten
  • Bibliotekerne i Helsingør, Hornbæk, Abildvænget og Espergærde

Hvis du har spørgsmål til Kommuneplanen kan du kontakte Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Se kontaktinformationer nederst på siden.

Hvad betyder det, at Kommuneplanen er vedtaget?

Byrådet skal virke for, at kommuneplanen omsættes til virkelighed. Det gælder både når kommunen selv projekterer og bygger og når kommunen er myndighed (fx lokalplaner og byggesagsbehandling).
I byzone og i sommerhusområder kan Byrådet forbyde byggeri eller ændret anvendelse, som er i strid med kommuneplanens rammedel. Byrådet har dog ikke den mulighed, hvis området enten er udlagt til offentligt formål, eller omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Guide til den digitale kommuneplan

Der er udarbejdet en guide til hvordan du kommer i gang med at bruge den digitale kommuneplan.

Hent guiden her

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk