Byplanlægning

Kommunerne har ansvaret for at planlægge for byerne og for det åbne land. Det gør de gennem langsigtede kommuneplaner, som gøres konkrete ved udarbejdelse af lokalplaner for mindre områder. Inden arbejdet med en kommuneplan sættes i gang, skal kommunen udarbejde en planstrategi som skal sætte retningen for kommunens udvikling de næste 12 år.

Det er i praksis kommunen, der planlægger, hvordan byerne og landskabet udvikler sig, men det sker inden for de rammer, som udstikkes i Fingerplanen, i lov om planlægning og øvrige lovgivning. 

PLANLOVEN - RETSINFORMATION

FINGERPLAN - MILJØMINISTERIET