Masterplan for Helsingør Erhvervsområde

Masterplanen er en hensigtserklæring om den fremtidige udvikling i Erhvervsområdedet.

Masterplanen danner grundlag for hvordan de kommende lokalplaner, evt. med tilhørende kommuneplantillæg, udformes. Arbejdet med nye lokalplaner er igangsat på baggrund af konkrete projektønsker.

I forbindelse med den politiske behandling af masterplanen, blev der anbefalet en række tiltag der vil kunne styrke området.

Hent masterplanen for Helsingør Erhvervsområde, vedtaget af Byrådet 30.08.2010

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk