Udvikling af ledere

Helsingør Kommune arbejder efter en tværgående ledelsesudviklingsplan, der skal sikre, at kommunen har kompetente ledere, der kan løfte faglige, personalemæssige og strategiske ledelsesopgaver.

Planen understøtter kommunens fokus på, at kompetente ledere giver kompetente medarbejdere og omvendt.

Kompetente ledere og medarbejdere er afgørende for at kunne:

  • efterleve de politiske mål
  • levere god borgerservice
  • sikre en effektiv drift i Helsingør Kommune.

Se de seks pejlemærker for ledere i Helsingør Kommune i ledelsesgrundlaget.

Læs Helsingør Kommunes ledelsesudviklingsplan