Udvikling af medarbejdere

Helsingør Kommune arbejder efter en tværgående kompetenceudviklingsplan for medarbejderne i kommunen. Formålet med kompetenceudvikling er:

  • At medarbejderne gennem deres arbejde kan understøtte Helsingør Kommunens værdier, mål og opgaver i deres opgaveløsning.

  • At medarbejderne får de nødvendige redskaber og den rette viden, så de kan løse de daglige arbejdsopgaver.

Læs den tværgående kompetenceudviklingsplan