Bliv kontorelev i kommunen

Bliv kontorelev i Helsingør Kommune. Læs mere om, hvordan og hvornår du søger til kontorelev.

Kontorelever søges årligt

Vi søger nye kontorelever hvert år i februar. De nye kontorelever begynder den 1. september.

I 2016 er der ansøgningsfrist den 8. februar.

SE jobopslag her

Krav til jobbet som kontorelev

Du har et HG grundbevis med adgang til offentlig administration, som er påbegyndt eller udstedt før 1. august 2015, eller EUX. Er din baggrund HF, HTX eller STX, skal du have gennemført et supplerende 10 ugers forløb inden ansættelsesdatoen. Er din baggrund HHX eller EUX med en anden fagretning end kontor, skal du have et supplerende EUS-forløb. Kontakt din handelsskole, hvis du er i tvivl, om du opfylder adgangskravene.

Jobbet som kontorelev

 • Uddannelsen
  Uddannelsen er tilrettelagt med en elevtid på to år, hvor de første tre måneder er gensidig prøvetid. I Helsingør Kommune kan du som kontorelev blive uddannet inden for fire forskellige linjer: Økonomi, Digitalisering, Borgerrettet og Allround. Du vil som allround-kontorelev rokere i to af kommunens centre. På de øvrige linjer vil du blive i det samme center i hele din elevtid.
  Som elev skal du i løbet af elevtiden gennemgå Erhvervsskoleuddannelsen bestående af tre skoleperioder samt fagprøve og eksamen.

 • Medarbejdergoder
  Som elev er du omfattet af de samme regler og medarbejdergoder, som gælder for øvrige ansatte i kommunen. For eksempel personalerabatter, motionsklubber og udflugtsmuligheder. I flere af vores centre er der mulighed for at købe mad i kantinen.

 • Elevrådet
  Kontoreleverne har et Elevråd. Det består af både 1. og 2. års elever. Der holdes møder cirka fem gange om året. Her udveksles erfaringer eleverne imellem og arrangeres sociale aktiviteter som for eksempel bowlingture og julefrokoster.

Fremtidsmuligheder

Hvis du fastansættes, når du har gennemført uddannelsen, har du store muligheder for at videreuddanne dig. Alle tilbydes kommunomuddannelsen, som er en overbygning på din assistentuddannelse.

Du kan også på sigt videreuddanne dig til blandt andet:

 • Socialformidler
 • Diverse uddannelser på Forvaltningshøjskolen

Beretning fra 2. års elev

Som elev i Helsingør Kommune får du indflydelse, en spændende hverdag og en bred kontoruddannelse.

Louise Lillelund, 24 år

Den første dag

Den første dag var nervepirrende. Jeg mødte op på Rådhuset, og husker tydeligt at jeg var nervøs. Vi, de nye elever, spiste morgenmad sammen med elevmødrene inden vi skulle ud i vores nye centre, og det var en rigtig god måde at bryde den ’nervepirrende og nervøse’ stemning.

Jeg startede I Center for Økonomi og Ejendomme (ØE). Kollegaerne var søde og rummelige. Centret rummer mange forskellige personligheder og uddannelser, og det gav mig, mulighed for at rykke mig meget, både på det personlige og faglige niveau.  

Godt samarbejde og spændende projekter

Som elev i Helsingør Kommune, har jeg været elev i to centre. Jeg har siddet i Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab.  Begge steder har jeg haft et tæt bånd med mine oplæringsansvarlige. De har udfordret mig på ugentlig basis med små som store opgaver, og man følte sig hurtigt som en administrativ medarbejder i stedet for elev. 

Som elev i Helsingør Kommune, får man ansvar for egne opgaver. I mit tilfælde har det fx været oprettelse af forsikringsskader, lave lejekontrakter, behandling af tilskudsansøgninger fra foreninger i Helsingør Kommune mv.

Læs mere om kontorelevuddannelsen i Helsingør Kommune

Indflydelse og uddannelse

Som elev i Helsingør Kommune, får du lov til at udvise selvstændighed og ansvar indenfor dit arbejdsområde. Du bliver en del af et center/team og får stor indflydelse i de administrative opgaver og løsningen af disse.  Som et led af uddannelsen ’offentlig administration’, bliver du tilknyttet Niels Brock, hvor man har 3 skoleophold af 4/5 uger ad gangen. På det ene skoleophold er der studietur til Bruxelles. 

Den sidste milepæl i uddannelsen er fagprøven. Her er både Helsingør Kommune og Niels Brock en kæmpe hjælp. Du får tildelt en vejleder fra begge steder, og Helsingør Kommunes vejleder stiller med alt den fagprøvehjælp som du nu måtte behøve, så du hele tiden har hjælp at hente. 

Elevråd og sammenhold

Et godt elevsammenhold er alt afgørende som elev, både når det kommer til det faglige og sociale. Vi bruger hinanden fagligt på kryds og tværs både af 1. års og 2. års eleverne. Der afholdes elevrådsmøder en gang i kvartalet, cafe ture, julefrokost og masser af andre hyggelige arrangementer.  Jeg har haft stor glæde af de elever jeg startede op med, og vi ses også privat.

Når der ansættes nye elever, bliver man inviteret ud på frokost med de eksisterende 1. års og 2. årselever. Arrangementet er hyggeligt og for mig var det rart at sætte ansigter på de elever jeg skulle starte op med, samt de elever der ville være 2. årselever. 

Som elev i Helsingør Kommune er du ikke elev, men ansat og ligeværdig med alle dine kollegaer. Du vil få kollegaer som får stor betydning for dig og du vil blive inkluderet i en voksende og lærerig politisk organisation hvor ikke en uge er ens. 

Center for Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: epo@helsingor.dk