Elevberetning

Som elev i Helsingør Kommune får du indflydelse, en spændende hverdag og en bred kontoruddannelse.

Louise Lillelund, 24 år

Den første dag

Den første dag var nervepirrende. Jeg mødte op på Rådhuset, og husker tydeligt at jeg var nervøs. Vi, de nye elever, spiste morgenmad sammen med elevmødrene inden vi skulle ud i vores nye centre, og det var en rigtig god måde at bryde den ’nervepirrende og nervøse’ stemning.

Jeg startede I Center for Økonomi og Ejendomme (ØE). Kollegaerne var søde og rummelige. Centret rummer mange forskellige personligheder og uddannelser, og det gav mig, mulighed for at rykke mig meget, både på det personlige og faglige niveau.  

Godt samarbejde og spændende projekter

Som elev i Helsingør Kommune, har jeg været elev i to centre. Jeg har siddet i Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab.  Begge steder har jeg haft et tæt bånd med mine oplæringsansvarlige. De har udfordret mig på ugentlig basis med små som store opgaver, og man følte sig hurtigt som en administrativ medarbejder i stedet for elev. 

Som elev i Helsingør Kommune, får man ansvar for egne opgaver. I mit tilfælde har det fx været oprettelse af forsikringsskader, lave lejekontrakter, behandling af tilskudsansøgninger fra foreninger i Helsingør Kommune mv.

Læs mere om kontorelevuddannelsen i Helsingør Kommune

Indflydelse og uddannelse

Som elev i Helsingør Kommune, får du lov til at udvise selvstændighed og ansvar indenfor dit arbejdsområde. Du bliver en del af et center/team og får stor indflydelse i de administrative opgaver og løsningen af disse.  Som et led af uddannelsen ’offentlig administration’, bliver du tilknyttet Niels Brock, hvor man har 3 skoleophold af 4/5 uger ad gangen. På det ene skoleophold er der studietur til Bruxelles. 

Den sidste milepæl i uddannelsen er fagprøven. Her er både Helsingør Kommune og Niels Brock en kæmpe hjælp. Du får tildelt en vejleder fra begge steder, og Helsingør Kommunes vejleder stiller med alt den fagprøvehjælp som du nu måtte behøve, så du hele tiden har hjælp at hente. 

Elevråd og sammenhold

Et godt elevsammenhold er alt afgørende som elev, både når det kommer til det faglige og sociale. Vi bruger hinanden fagligt på kryds og tværs både af 1. års og 2. års eleverne. Der afholdes elevrådsmøder en gang i kvartalet, cafe ture, julefrokost og masser af andre hyggelige arrangementer.  Jeg har haft stor glæde af de elever jeg startede op med, og vi ses også privat.

Når der ansættes nye elever, bliver man inviteret ud på frokost med de eksisterende 1. års og 2. årselever. Arrangementet er hyggeligt og for mig var det rart at sætte ansigter på de elever jeg skulle starte op med, samt de elever der ville være 2. årselever. 

Som elev i Helsingør Kommune er du ikke elev, men ansat og ligeværdig med alle dine kollegaer. Du vil få kollegaer som får stor betydning for dig og du vil blive inkluderet i en voksende og lærerig politisk organisation hvor ikke en uge er ens.