Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent er grundlæggende erhvervsuddannelser med en kombination af skoleundervisning.

Social- og sundhedshjælperelev

Jobbeskrivelse
På uddannelsen får du en grundlæggende viden om at give både praktisk og personlig hjælp. Du lærer desuden om pleje- og omsorgsopgaver, og om hvordan du kan planlægge aktiviteter, der styrker helbredet og forhindrer sygdomme. Du lærer også at evaluere dine arbejdsprocesser.

Som social- og sundhedshjælper har du mulighed for at arbejde i hjemmeplejen eller på plejehjem, hvor du hjælper ældre, syge og handicappede mennesker. Du kommunikerer med dem, hjælper med personlig pleje og påklædning og hjælper til med rengøring og tøjvask.

Fakta om uddannelsesforløbet  

 • Uddannelsesforløbet varer 14 måneder og veksler mellem skole- og praktikperioder
 • Vi samarbejder med SOPU Nordsjælland i Hillerød, hvor skoleundervisningen foregår
 • Praktikperioderne, som er af ca. 5. måneders varighed foregår både i hjemmeplejen og på plejehjemmene i Helsingør Kommune
 • I praktikperioderne støttes du af en uddannet praktikvejleder og et vejlederteam og vores uddannelseskoordinatorer deltager i samtaler under forløbet, hvor der er fokus på at etablere et godt læringsmiljø 

Adgangskrav 

 • Det er en forudsætning for at blive ansat, at du har gennemgået og bestået et grundforløb 2 på en social- og sundhedsskole
 • Du kan i øvrigt (sandsynligvis i november måned) læse om uddannelsen og adgangskravene på sopu.dk 
   

Vi forventer, at du har lyst, interesse og personligt overskud til omsorgsarbejde samt til aktivt at uddanne dig. Desuden er det en forudsætning, at du kan udvise social forståelse, selvstændighed samt har gode kommunikations- og samarbejdsevner.

Ansættelsesvilkår   

 • Efter en ansættelsessamtale indgår du en uddannelsesaftale med Helsingør Kommune
 • Du ansættes under hele uddannelsesforløbet med elevløn, som pr. måned er:
  Elever under 18 år:  ca. 7.500 kr.
  Elever over 18 år:    ca. 10.000 kr.
  Voksenelevløn:        ca. 19.500 kr., hvis du er over 25 år og har minimum 12 måneders relevant erhvervserfaring.
 • Helsingør Kommune ansætter også i nogle tilfælde social- og sundhedselever som voksenlærlinge.  
   

Social- og sundhedsassistent 


Jobbeskrivelse 
Social- og sundhedsassistentuddannelsen er pr. januar 2017 tilrettelagt som en selvstændig uddannelse indenfor pleje og omsorg. Der arbejdes selvstændigt med grundlæggende sygepleje, sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende tiltag, aktiverende og rehabiliterende opgaver samt pleje og behandling indenfor medicinske, kirurgiske og psykiatriske sygdomme.

Du lærer om sygepleje- og omsorgsopgaver, aktivering og rehabilitering, sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme, medicinadministration og sygdomme indenfor somatik og psykiatri. Desuden udvikles dine kompetencer indenfor arbejdstilrettelæggelse, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde samt instruktion og oplæring af samarbejdspartner.

Du vil typisk efter endt uddannelse finde arbejde på hospitaler, plejehjem og i dagcentre, institutioner for psykisk eller fysisk handicappede eller i den kommunale hjemmepleje.

Arbejde på søn- og helligdage er almindeligt, mens aften- og nattevagter kan forventes i minde omfang.

En social- og sundhedsassistent kan læse videre eksempelvis til sygeplejerske eller socialrådgiver. 

Fakta om uddannelsesforløbet  

 • Uddannelsesforløbet varer 2 år, 9 måneder og tre uger og veksler mellem skole- og praktikperioder
 • Vi samarbejder med SOPU Nordsjælland i Hillerød, hvor skoleundervisningen foregår
 • Praktikperioderne, som er af forskellig varighed foregår henholdsvis på det kommunale eller private område indenfor sundhed, pleje, omsorg og praktisk hjælp (hjemmeplejen og plejehjem), det regionale og kommunale psykiatriske område (psykiatrisk hospitalsafdeling eller det socialpsykiatriske område i kommunen) og på det somatiske område (hospital)
 • I praktikperioderne støttes du af uddannede praktikvejledere og praktikvejlederteams på praktikstederne

 Adgangskrav 

 • Det er en forudsætning for at blive ansat, at du har gennemgået et Grundforløb 2 på en Social- og sundhedsskole
 • I løbet af 2017 vil det blive muligt at søge ind på uddannelsen, hvis du er uddannet ssh. Holdstart er på nuværende tidspunkt uvis.
 • Du kan i øvrigt (sandsynligvis i løbet af november måned) læse om uddannelsen og adgangskravene på sopu.dk

 Vi forventer, at du har lyst, interesse og personligt overskud til omsorgsarbejde samt til aktivt at uddanne dig. Desuden er det en forudsætning, at du kan udvise social forståelse, selvstændighed samt har gode kommunikations- og samarbejdsevner. Du skal under uddannelsesforløbet være indstillet på at bruge tid på forberedelse, særligt i skoleperioderne.

Ansættelsesvilkår 
Efter en ansættelsessamtale indgår du en uddannelsesaftale med Helsingør Kommune

Du ansættes under hele uddannelsesforløbet med elevløn, som pr. måned er: 

Elever over 18 år:    ca. 10.000 kr.
Voksenelevløn:        ca. 19.500 kr., hvis du er over 25 år og har minimum 12 måneders relevant erhvervserfaring

Helsingør Kommune ansætter også i nogle tilfælde social- og sundhedselever som voksenlærling.

 Ansøgning og information 

Social- og sundhedshjælper-elever
Helsingør Kommuner ansætter næste gang social- og sundhedshjælper-elever på hold august 2017. Der vil blive mulighed for at søge til holdet i uge 16 til 19.

Social- og sundhedsassistent-elever
Du har mulighed for at søge om ansættelse til hold april 2017.

Ansøgningsfristen er søndag den 12. februar 2017.

For mere information:

Uddannelseskonsulent Sysser Bendtsen
Tlf.: 49 28 30 58
E-mailso@helsingor.dk

Søg  uddannelsesforløb her

Kontakt eventuelt uddannelseskonsulenten med henblik på eventuelle ledige pladser.

Social- og sundhedsassistentuddannelse målrettet medarbejdere i Helsingør Kommune, der er uddannet social- og sundhedshjælper eller tilsvarende.

Vi søger social- og sundhedsassistentelever til optagelse på uddannelsesforløbet med start 7. august 2017 eller og 23. oktober 2017.

Jobbeskrivelse 
Social- og sundhedsassistentuddannelsen er pr. januar 2017 tilrettelagt som en selvstændig uddannelse indenfor pleje og omsorg. Der er mulighed for som uddannet social- og sundhedshjælper eller sygehjælper at søge ind på uddannelsen og opnå merit for dele af uddannelsesforløbet.

Du kan opnå:

 • 5 måneders merit for praktik
 • hvis du har arbejdet som ssh'er mere end 8 måneder, desuden 1½ månedsmerit for praktik
 • merit for minimum 5 ugers teoriundervisning

Du arbejder under uddannelsen selvstændigt med grundlæggende sygepleje, sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende tiltag, aktiverende og rehabiliterende opgaver samt pleje og behandling indenfor medicinske, kirurgiske og psykiatriske sygdomme.

Du lærer om sygepleje- og omsorgsopgaver, aktivering og rehabilitering, sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme, medicinadministration og sygdomme indenfor somatik og psykiatri. Desuden udvikles dine kompetencer indenfor arbejdstilrettelæggelse, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde samt instruktion og oplæring af samarbejdspartnere.

Du vil typisk efter endt uddannelse finde arbejde på hospitaler, plejehjem og i dagcentre, institutioner for psykisk eller fysisk handicappede eller i den kommunale hjemmepleje.

Fakta om uddannelsesforløbet:

 • Uddannelsesforløbet varer ca. 2 år for dig, som er uddannet ssh'er eller tilsvarende. Den nøjagtige varighed af uddannelsesforløbet fastlægges af SOPU Nordsjælland på grundlag af dine uddannelsesbeviser
 • Uddannelsesforløbet veksler mellem skole- og praktikperioder
 • Skoleundervisningen foregår på SOPU Nordsjælland i Hillerød
 • Praktikperioderne, som er af forskellig varighed foregår henholdsvis på det kommunale eller private område indenfor sundhed, pleje, omsorg og praktisk hjælp (hjemmeplejen og plejehjem), det regionale og kommunale psykiatriske område (psykiatrisk hospitalsafdeling eller det socialpsykiatriske område i kommunen) og på det somatiske område (hospital)
 • I praktikperioderne støttes du af uddannede praktikvejledere og praktikvejlederteams på praktikstederne

Adgangskrav :

 • Det er en forudsætning for at blive ansat, at du er uddannet ssh'er eller tilsvarende
 • Det er ligeledes en forudsætning, at du har eksamensbeviser for bestået dansk på minimum D-niveau og naturfag på minimum E-niveau
 • Førstehjælp- og brandkursus indenfor de seneste 2 år
 • Der er mulighed for realkompetencevurdering af dine papirer i uddannelsesvejledningen på SOPU
 • Det er en forudsætning, at du vedlægger ansøgningen en anbefaling fra din nuværende leder
 • Du kan i øvrigt læse om uddannelsen og adgangskravene på sopu.dk .

Vi forventer, at du har lyst, interesse og personligt overskud til omsorgsarbejde samt til aktivt at uddanne dig. Desuden er det en forudsætning, at du kan udvise social forståelse, selvstændighed samt har gode kommunikations- og samarbejdsevner. Du skal under uddannelsesforløbet være indstillet på at bruge tid på forberedelse, særligt i skoleperioderne.

Ansættelsesvilkår:

 • Efter en ansættelsessamtale indgår du en uddannelsesaftale med Helsingør Kommune
 • Du vil under uddannelsesforløbet undgå væsentlig lønnedgang i forhold til den løn, du oppebærer i dag, idet Helsingør Kommune har mulighed for at aflønne udvalgte ssa-elever fra en særlig pulje
 • Du vil få orlov fra din nuværende ansættelse i Helsingør Kommune

Ansøgning:

Ansøgningsfrist til begge optag er 20. februar 2017

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 9 og uge 10.

For yderligere spørgsmål: 

Uddannelseskonsulent Sysser Bendtsen
Tlf.: 49 28 30 58
E-mailso@helsingor.dk

SØG  UDDANNELSESFORLØB HER

Center for Sundhed og Omsorg

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: so@helsingor.dk