Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent er grundlæggende erhvervsuddannelser med en kombination af skoleundervisning.

Social-og sundhedshjælperelever

Helsingør Kommune søger social- og sundhedshjælperelever til optagelse på hovedforløbet med start i august 2017.

Jobbeskrivelse
På uddannelsen får du en grundlæggende viden om at give både praktisk og personlig hjælp. Du lærer desuden om pleje- og omsorgsopgaver, og om hvordan du kan planlægge aktiviteter, der styrker helbredet og forhindrer sygdomme. Du lærer også at evaluere dine arbejdsprocesser.

Som social- og sundhedshjælper har du mulighed for at arbejde i hjemmeplejen eller på plejehjem, hvor du hjælper ældre, syge og handicappede mennesker. Du kommunikerer med borgerne, hjælper med personlig pleje og påklædning og hjælper til med rengøring og tøjvask.

Fakta om uddannelsesforløbet:
• Uddannelsesforløbet varer 14 måneder og veksler mellem skole- og praktikperioder
• Vi samarbejder med SOPU Nordsjælland i Hillerød, hvor skoleundervisningen foregår
• Praktikperioderne, som er af ca. 5. måneders varighed foregår både i hjemmeplejen og på plejehjemmene i Helsingør Kommune
• I praktikperioderne støttes du af en uddannet praktikvejleder og et vejlederteam og vores uddannelseskoordinatorer deltager i samtaler under forløbet, hvor der er fokus på at etablere et godt læringsmiljø

Adgangskrav
• Det er en forudsætning for at blive ansat, at du har gennemgået og bestået et grundforløb 2 på en social- og sundhedsskole
• Du kan i øvrigt læse om uddannelsen og adgangskravene på www.sopu.dk og på www.ug.dk
Vi forventer, at du har lyst, interesse og personligt overskud til omsorgsarbejde samt til aktivt at uddanne dig. Desuden er det en forudsætning, at du kan udvise social forståelse, selvstændighed samt har gode kommunikations- og samarbejdsevner.

Ansættelsesvilkår
• Efter en ansættelsessamtale indgår du en uddannelsesaftale med Helsingør Kommune
• Du ansættes under hele uddannelsesforløbet med elevløn, som pr. måned er:
Elever under 18 år: ca. 7.500 kr.
Elever over 18 år: ca. 10.000 kr.
Voksenelevløn: ca. 19.500 kr., hvis du er over 25 år og har minimum 12 måneders relevant erhvervserfaring.
Helsingør Kommune ansætter også i nogle tilfælde social- og sundhedselever som voksenlærlinge.

Ansøgning
Ansøgningsformularen til ”Social- og sundhedshjælperelever hold august 2017” findes på Helsingør Kommunes hjemmeside under ledige jobs indenfor Pleje og Omsorg

Ansøgningsfrist er den 14. maj 2017.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 21 og 22.

Øvrig information
Uddannelsesforløbet starter den 14. august 2017.
For yderligere spørgsmål kan uddannelseskonsulent Sysser Bendtsen i Helsingør Kommune, mail: sbe46@helsingor.dk, tlf. 49 28 30 58, kontaktes.
Det er muligt - også efter ansøgningsfristens udløb - at kontakte uddannelseskonsulent Sysser Bendtsen i Helsingør Kommune med henblik på eventuelle ledige pladser på holdet.


Social-og sundhedsassistentelever


Helsingør Kommune søger social- og sundhedsassistentelever til optagelse på uddannelsesforløbet med start i august 2017.

Jobbeskrivelse
Social- og sundhedsassistentuddannelsen er fra januar 2017 tilrettelagt som en selvstændig uddannelse indenfor pleje og omsorg. Der arbejdes selvstændigt med grundlæggende sygepleje, sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende tiltag, aktiverende og rehabiliterende opgaver samt pleje og behandling indenfor medicinske, kirurgiske og psykiatriske sygdomme.

Du lærer om sygepleje- og omsorgsopgaver, aktivering og rehabilitering, sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme, medicinadministration og sygdomme indenfor somatik og psykiatri. Desuden udvikles dine kompetencer indenfor arbejdstilrettelæggelse, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde samt instruktion og oplæring af samarbejdspartnere.

Du vil typisk efter endt uddannelse finde arbejde på hospitaler, plejehjem og i dagcentre, institutioner for psykisk eller fysisk handicappede eller i den kommunale hjemmepleje.

Fakta om uddannelsesforløbet:
• Uddannelsesforløbet varer 2 år, 9 måneder og tre uger og veksler mellem skole- og praktikperioder
• Hvis du er uddannet social- og sundhedshjælper kan du opnå minimum fem måneders merit for praktik samt merit for 5 ugers teoriundervisning
• Vi samarbejder med SOPU Nordsjælland i Hillerød, hvor skoleundervisningen foregår
• Praktikperioderne, som er af forskellig varighed foregår henholdsvis på det kommunale eller private område indenfor sundhed, pleje, omsorg og praktisk hjælp (hjemmeplejen og plejehjem), det regionale og kommunale psykiatriske område (psykiatrisk hospitalsafdeling eller det socialpsykiatriske område i kommunen) og på det somatiske område (hospital)
• I praktikperioderne støttes du af uddannede praktikvejledere og praktikvejlederteams på praktikstederne

Adgangskrav
• Det er en forudsætning for at blive ansat, at du har gennemgået et Grundforløb 2 på en Social- og sundhedsskole eller er uddannet SSH
• Du kan i øvrigt læse om uddannelsen og adgangskravene på www.sopu.dk.

Vi forventer, at du har lyst, interesse og personligt overskud til omsorgsarbejde samt til aktivt at uddanne dig. Desuden er det en forudsætning, at du kan udvise social forståelse, selvstændighed samt har gode kommunikations- og samarbejdsevner. Du skal under uddannelsesforløbet være indstillet på at bruge tid på forberedelse, særligt i skoleperioderne.

Ansættelsesvilkår
• Efter en ansættelsessamtale indgår du en uddannelsesaftale med Helsingør Kommune
• Du ansættes under hele uddannelsesforløbet med elevløn, som pr. måned er:
Elever over 18 år: ca. 10.000 kr.
Voksenelevløn: ca. 19.500 kr., hvis du er over 25 år og har minimum 12 måneders relevant erhvervserfaring.

Ansøgning
Ansøgningsformularen til ”Social- og sundhedsassistentelever hold august 2017” findes på Helsingør Kommunes hjemmeside under ledige jobs indenfor Pleje og Omsorg
Ansøgningsfrist er den 14. maj 2017.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 21 og 22.

Information
Uddannelsesforløbet starter den 14. august 2017. Hvis du er uddannet SSH, påbegyndes forløbet den 7. august 2017.
For yderligere spørgsmål kan uddannelseskonsulent Sysser Bendtsen i Helsingør Kommune, mail: sbe46@helsingor.dk, tlf. 49 28 30 58, kontaktes.

SØG  UDDANNELSESFORLØB HER

Center for Sundhed og Omsorg

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: so@helsingor.dk