Klimakommune

Byrådet vedtog i 2009 en samlet klimaplan, som sætter målene for kommunens arbejde med at reducere energiforbrug og udledning af drivhusgasser.

Vision om at være CO2 neutral

Helsingør Kommune ønsker at være blandt de kommuner i landet, som har den laveste udledning af drivhusgasser per borger. Byrådet har vedtaget en målsætning om at reducere udledning af CO2 til mindre end 1 ton per borger senest i 2030 og at være CO2 neutrale i 2050. Kommunen skal selv gå foran og vise et godt eksempel. Derfor har Helsingør Kommune tilsluttet sig Danmarks Naturfredningsforenings klimaftale, der forpligter kommunen til at reducere egen CO2-udledning. Helsingør Kommune har også tilsluttet sig EU's Borgmesterpagt "Covenant of Mayors", der forpligter kommunen til mere vidtgående klimamål end de samlede EU-mål frem mod 2020. Senest har Helsingør Kommune tilsluttet sig "Compact of Mayors", som er en global sammenslutning af byer, de arbejder for mere ambitiøse klimamål.

Klimakommunen Helsingør knækker CO2 kurven

De seneste 7 år er det gået godt med at reducere CO2-udledningen fra Helsingør Kommune som virksomhed. Den totale udledning er reduceret 15 procent i forhold til 2007. Derved er målet om 2 procent reduktion per år opfyldt indtil videre.

CO2 kortlægning for Helsingør Kommune som virksomhed pdf

Vi er på rette vej. Som 'kommunal virksomhed' har vi nået et flot resultat, men nu er det vigtigt, at vi også fokuserer på at overføre vores succes og erfaring, sådan at borgere og virksomheder kan nå det samme i samarbejde med os, siger borgmester Benedikte Kiær.

 

Klimamål for kommunen som geografisk område

Et af målene i Helsingør Kommunes Klimaplan er, at CO2-udledningen indenfor kommunegrænsen (borgere, virksomheder, kommunen, transport m.m.) skal nedbringes fra 6,8 ton per borger per år (2008) til højst 1 ton CO2 per borger per år i 2030.

Cirka hvert andet år kortlægges CO2-udledningen fra kommunen som geografisk område. Den seneste kortlægning, som er gennemført af Rambøll i sommeren 2014 viser, at udledning af CO2 i hele Helsingør Kommune nu er faldet til 5,6 ton per borger per år. Det svarer til et fald på 17 procent siden 2008.

CO2 KORTLÆGNING FOR HELSINGØR KOMMUNE SOM geografisk område PDF

LÆS HELSINGØR KOMMUNES KLIMA OG KLIMATILPASNINGSPLAN

 

Klimasekretariatet

Mørdrupvej 15
3060 Espergærde
Telefon: 25 31 22 36
E-mail: klima@helsingor.dk