Skriv til os

Når du sender en almindelig e-mail, svarer det til at sende et åbent postkort med posten. Alle kan i princippet læse med.

Hvis du skriver til os med personlige informationer, skal du gøre det sikkert. Vi anbefaler, at du bruger Digital Post, hvilket svarer til at putte dit postkort i en konvolut, der kun kan åbnes af den rigtige modtager. Digital Post kræver nem-ID.

Send sikker post til Helsingør Kommune

e-mail-adresser (ikke sikre)

Helsingør Kommune: mail@helsingor.dk
Center for Erhverv, Politik og Organisation: epo@helsingor.dk
Center for Økonomi og Ejendomme: oee@helsingor.dk 
(Ejendomme: ce@helsingor.dk, Økonomi: oes@helsingor.dk)
Center for Borgerservice, IT og Digitalisering: bid@helsingor.dk
Center for Job og Uddannelse: ju@helsingor.dk
Center for Dagtilbud og Skoler: ds@helsingor.dk
Center for Særlig Social Indsats: ssi@helsingor.dk
Center for Børn, Unge og Familier: buf@helsingor.dk
Center for By, Land og Vand: blv@helsingor.dk
Center for Sundhed og Omsorg: so@helsingor.dk
Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab: kumit@helsingor.dk

For virksomheder

Som virksomhed og/eller myndighed kan du anvende disse sikre e-mail-adresser:

Helsingør Kommune: sikkerpost.mail@helsingor.dk
Center for Erhverv, Politik og Organisation: sikkerpost.epo@helsingor.dk
Center for Økonomi og Ejendomme: sikkerpost.oee@helsingor.dk 
(Ejendomme: sikkerpost.ce@helsingor.dk, Økonomi: sikkerpost.oes@helsingor.dk)
Center for Borgerservice, IT og Digitalisering:sikkerpost.bid@helsingor.dk 
Center for Job og Uddannelse: sikkerpost.ju@helsingor.dk
Center for Dagtilbud og Skoler: sikkerpost.ds@helsingor.dk 
Center for Særlig Social Indsats: sikkerpost.ssi@helsingor.dk
Center for Børn, Unge og Familier: sikkerpost.buf@helsingor.dk
Center for By, Land og Vand: sikkerpost.blv@helsingor.dk
Center for Sundhed og Omsorg: sikkerpost.so@helsingor.dk
Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskabsikkerpost.kumit@helsingor.dk

Guide til Digital Post for borgere

Sådan kommer du i gang med Digital Post til borgere:

  1. Gå på borger.dk
  2. Vælg "Min Post" fra fanebladsmenuen i toppen.
  3. Log på med NemID (hvis du ikke har NemID kan du få det her)
  4. Vælg "Skriv ny post"
  5. For at finde Helsingør Kommune, tryk "Vælg modtager" og skriv "Helsingør Kommune".
  6. Skriv overskrift i feltet "Emne" - skriv så præcist som muligt
  7. Tryk på feltet "Angiv hvad din forespørgsel drejer sig om" for at sikre at din mail modtages korrekt
  8. Skriv din mail og tryk send
  9. Din mail er nu sendt sikkert til Helsingør Kommune

Bestil NemID

 

 

Center for Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: epo@helsingor.dk