Strandede flygtninge i Helsingør Kommune

Hvis du som borger bliver opsøgt af en flygtning, der fx på vej til Sverige er strandet i Helsingør, anbefales du at kontakte politiet på 114.

Helsingør Kommune er ikke aktiveret som en del af det nationale beredskab i forhold til flygtningesituationen. Bliver man som borger i kommunen opsøgt af en flygtning, der fx på vej til Sverige er strandet i Helsingør, anbefales man først og fremmest at kontakte politiet på 114. Politiet er klædt på til at fortælle flygtninge/migranter om deres muligheder, hvis de bliver afvist ved fx færgen. Det anbefales, at man gør den pågældende flygtning opmærksom på, at politiet bliver kontaktet.