Organisationsdiagrammer

Helsingør Kommunes organisatoriske opbygning er vist via organisationsdiagrammer.

Center for Borgerservice, It og Digitalisering

31. juli 2015
Organisationsdiagrammet viser hvordan Center for Borgerservice, It og Digitalisering er organiseret.
Hent dokument

Center for Særlig Social Indsats

26. juli 2016
Organisationsdiagrammet viser, hvordan Center for Særlig Social Indsats er organiseret.
Hent dokument

Center for Erhverv, Politik og Organisation

26. juli 2016
Organisationsdiagrammet viser, hvordan Center for Erhverv, Politik og Organisation er organiseret i områder og teams.
Hent dokument

Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

1. juni 2017
Organisationsdiagrammet viser organisering af Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i områder og teams
Hent dokument

Center for Økonomi og Ejendomme

11. august 2016
Organisationsdiagrammet viser, hvordan Center for Økonomi og Ejendomme er organiseret i områder og teams.
Hent dokument

Center for Dagtilbud og Skoler

1. juni 2017
Organisationsdiagrammet viser organiseringen i Center for Dagtilbud og Skoler
Hent dokument

Center for By, Land og Vand

15. september 2016
Center for Teknik, Miljø og Klima skiftede pr. 1. september 2016 navn til Center for By, Land og Vand. Organisationsdiagrammet viser centrets opbygning i områder.
Hent dokument

Organisationsdiagram for Helsingør Kommune

5. september 2016
Overordnet organisationsdiagram for Helsingør Kommune
Hent dokument

Center for Sundhed og Omsorg

31. marts 2017
Organisationsdiagrammet viser Center for Sundhed og Omsorgs opbygning
Hent dokument

Center for Job og Uddannelse

10. maj 2017
Organisationsdiagrammet viser organiseringen i Center for Job og Oplevelse
Hent dokument

Center for Børn, Unge og Familier

1. juni 2017
Organisationsdiagram, Center for Børn, Unge og Familier
Hent dokument

Center for Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: epo@helsingor.dk