ISO 9001- Kvalitetsledelse på natur- og miljøområdet

Helsingør Kommune har et ISO 9001 certificeret kvalitetsledelsessystem for sagsbehandling på natur- og miljøområdet i Center for By, Land og Vand.

Kvalitetsledelsessystemet skal være med til at sikre, at borgere og virksomheder oplever:

  • at Center for By, Land og Vand løser og dokumenterer opgaver på natur- og miljøområdet gennem effektiv sagsbehandling og med en høj grad af gennemsigtighed.
  • at der er faglig kvalitet og ensartethed i sagsbehandlingen.
  • at Center for By, Land og Vand lever op til lovgivningens krav og almindelig god forvaltningsskik.

Det er baseret på en vedtaget kvalitetspolitik med tilhørende mål. I praksis består det af en digital kvalitetshåndbog, som giver sagsbehandlerne nem adgang til alle relevante sagsprocedurer og de tjeklister, skemaer m.m., som bruges i sagsbehandlingen. Derudover leverer systemet referencer til tidligere gennemførte sager som inspiration til den bedst mulige sagsbehandling. Endelig og ikke mindst er der direkte adgang til automatisk opdaterede love, bekendtgørelser, vejledninger m.m. Tilsvarende er der for ledelsen adgang til at referere og følge op på en række administrative procedurer, de er ansvarlige for, eksempelvis vedr. kompetenceudvikling.

Evaluering af kvalitetsledelsessystemet

Systemet certificeres af Det Norske Veritas hvert tredje år og her imellem gennemfører Det Norske Veritas en evaluering af systemet og implementering af det i sagsbehandlingen. Center for By, Land og Vand foretager ligeledes selv hvert år en egen evaluering af systemet og holder det bl.a. op mod brugertilfredshedsundersøgelser, som gennemføres løbende.

I 2013 blev Center for By, Land og Vand recertificeret efter ISO 9001, som den internationale standard for kvalitetsstyring på miljøområdet. Ved auditering blev følgende observeret:

Positive forhold

  • Generelt meget velintegreret ledelsessystem, der bygger videre på grundlaget fra kvalitetsstyringsloven.
  • Stort engagement fra ledelsens og de systemansvarliges side.
  • Alle interviewede har udvist stor indsigt i brugen af D4.

Forbedringsområder

  • Afholdelse af ledelsens evaluering op mod kravene i ISO 9001.
  • Afholdelse af intern audit op mod kravene i ISO 9001.
  • Gennemgang af væsentlige leverandører med henblik på en evaluering af disse.

Efter opfølgning på forbedringsområder blev certificering officiel fra den 30. november 2013.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk