Kvalitetsstandarder for sociale tilbud til voksne

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som politikerne i Helsingør Kommune har vedtaget for de sociale tilbud til målgruppen.

I kvalitetsstandarderne kan du ligeledes læse om visitationspraksis, målgrupper og ydelser. Kvalitetsstandarderne for det specialiserede socialområde handler primært om paragraffer i Lov om social service, og målgruppen er voksne. De nuværende kvalitetsstandarder er godkendt af Helsingør Kommunes socialudvalg d. 3. november 2015.

læs kvalitetsstandarderne for ældre- og sundhedsområdet

Kvalitetsstandarder for socialområdet

 

Introduktion til kvalitetsstandarder 2015-16

6. november 2015
Introduktion og læsevejledning til samtlige kvalitetsstandarder
Hent dokument

Principper for arbejdet i Center for Særlig Social Indsats

5. november 2015
I dette dokument præsenteres de overordnede principper for - og værdier i - arbejder i Center for Særlig Social Indsats, som er myndighed og udfører på det specialiserede socialområde i Helsingør Kommune. De enkelte kvalitetsstandarder skal altid ses i sammenhæng med principperne.
Hent dokument

§ 79 - Væresteder

5. november 2015
Kvalitetsstandard for væresteder.
Hent dokument

§ 85 - Socialpædagogisk støtte

6. november 2015
Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte
Hent dokument

§ 96 - Borgerstyret, personlig assistance

6. november 2015
Kvalitetsstandard for BPA-ordningen
Hent dokument

§ 97 - Ledsagelse

6. november 2015
Kvalitetsstandard for ledsagerordning
Hent dokument

§ 98 - Kontaktperson til døvblinde

6. november 2015
Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde
Hent dokument

§ 101 og Sundhedsloven § 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

6. november 2015
Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug
Hent dokument

§ 103 - Beskyttet beskæftigelse

6. november 2015
Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse
Hent dokument

§ 104 - Aktivitets- og samværstilbud

6. november 2015
Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværtilbud (dagtilbud)
Hent dokument

§ 107 - Midlertidige botilbud

6. november 2015
Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud
Hent dokument

§ 108 - Længerevarende botilbud

6. november 2015
Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud
Hent dokument

§ 110 - Boformer til hjemløse

20. november 2015
Pensionatet i Hornbæk er Helsingør Kommunes § 110-boform til hjemløse.
Hent dokument

ABL § 105 samt SEL §§ 83 + 85 - Længerevarende botilbud med døgndækning

5. november 2015
Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud opført efter almenboligloven med døgndækning efter serviceloven
Hent dokument

Lov om specialundervisning

5. november 2015
Kvalitetsstandard for specialundervisning
Hent dokument

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

5. november 2015
Kvalitetsstandard for STU-forløb
Hent dokument

Center for Særlig Social Indsats

Visitation og Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ssi@helsingor.dk