Kvalitetsstandarder for sociale tilbud til voksne

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som politikerne i Helsingør Kommune har vedtaget for de sociale tilbud til målgruppen.

I kvalitetsstandarderne kan du ligeledes læse om visitationspraksis, målgrupper og ydelser. Kvalitetsstandarderne for det specialiserede socialområde handler primært om paragraffer i Lov om social service, og målgruppen er voksne. De nuværende kvalitetsstandarder er godkendt af Helsingør Kommunes socialudvalg d. 3. november 2015.

læs kvalitetsstandarderne for ældre- og sundhedsområdet


Kvalitetsstandarder for socialområdet

Principper for arbejdet i Center for Særlig Social Indsats

22. december 2016
Beskriver de overordnede principper for arbejdet i Center for Særlig Social Indsats
Hent dokument

Introduktion til kvalitetsstandarder 2017

22. december 2016
Introduktion og læsevejledning til kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde
Hent dokument

§ 79 - Væresteder

22. december 2016
Kvalitetsstandard for Servicelovens § 79 - Væresteder.
Hent dokument

§ 85 - Socialpædagogisk støtte

22. december 2016
Kvalitetsstandard for Servicelovens § 85 - socialpædagogisk støtte.
Hent dokument

§ 96 - Borgerstyret, personlig assistance

22. december 2016
Kvalitetsstandard for Servicelovens § 96 - BPA
Hent dokument

§ 97 - Ledsagelse

22. december 2016
Kvalitetsstandard for Servicelovens § 97 - ledsagelse
Hent dokument

§ 98 - Kontaktperson til døvblinde

22. december 2016
Kvalitetsstandard for Servicelovens § 98 - kontaktperson til døvblinde
Hent dokument

§ 101 og Sundhedsloven § 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

22. december 2016
Kvalitetsstandard for Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 141-142 - Social behandling af stofmisbrug
Hent dokument

§ 103 - Beskyttet beskæftigelse

22. december 2016
Kvalitetsstandard for Servicelovens § 103 - beskyttet beskæftigelse
Hent dokument

§ 107 - Midlertidige botilbud

22. december 2016
Kvalitetsstandard for Servicelovens § 107 - midlertidige botilbud.
Hent dokument

§ 108 - Længerevarende botilbud

22. december 2016
Kvalitetsstandard for Servicelovens § 108 - længerevarende botilbud.
Hent dokument

§ 110 - Boformer til hjemløse

22. december 2016
Kvalitetsstandard for Servicelovens § 110 - boformer til hjemløse.
Hent dokument

ABL § 105 samt SEL §§ 83 + 85 - Længerevarende botilbud med døgndækning

22. december 2016
Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud med døgndækning oprettet efter Almenboliglovens § 105 med ydelser efter Servicelovens §§ 83 og 85.
Hent dokument

ABL §§ 4+52, § 5 og § 105 samt SEL § 85 - Længerevarende botilbud uden døgndækning

22. december 2016
Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud uden døgndækning (bofællesskaber) opført efter Almenboliglovens §§ 4+52, 5 og 105 med ydelser efter Servicelovens § 85.
Hent dokument

Lov om specialundervisning

22. december 2016
Kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning.
Hent dokument

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

22. december 2016
Kvalitetsstandard for STU - Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb
Hent dokument

 

Center for Særlig Social Indsats

Visitation og Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ssi@helsingor.dk