Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som skal findes i Helsingør Kommune på de forskellige paragrafområder.

Hjemmepleje og plejehjem

Kvalitetsstandard personlig hjælp og pleje

21. juni 2016
Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten
Hent dokument

Myndighed