Rammeaftaler

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har i fællesskab ansvaret for koordinering af det specialiserede socialområde for såvel voksne som børn.

En gang årligt indgår kommunerne og regionen indbyrdes en rammeaftale, som indeholder en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Rammeaftalen bruges til at holde styr på udviklingen takster samt forholdet mellem behov og pladser på de sociale tilbud. Rammeaftalen sikrer desuden, at der kan være specialiserede tilbud, som borgere fra forskellige kommuner kan bruge.

Du kan læse mere om og se rammeaftalerne her