Børneattester i foreninger

Foreninger er forpligtede til at indhente børneattester på alle instruktører, trænere, ledere og andre frivillige, der har med børn at gøre.

Erklæring om børneattest til kommunen

Alle foreninger og aftenskoler skal en gang årligt afgive erklæring om, at de overholder reglerne om indhentelse af børneattester. Erklæringen skal indsendes uanset om foreningen har medlemmer under 15 år eller ej.

Erklæringen skal sendes til Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, og er en forudsætning af at modtage tilskud eller benytte lokaler.

Hent Erklæringen om børneattest


Børneattest fra Politiet

Foreninger med medlemmer under 15 år skal desuden hos Politiet indhente børneattest for ledere, trænere og andre i foreningen, der beskæftiger sig med børn under 15 år. Disse attester indsendes ikke til kommunen men opbevares i foreningen.

Hent samtykkeerklæring til indhentning af børneattester

Foreningen har naturligvis pligt til at reagere hvis en børneattest er positiv – dvs., at den frivillige er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: folkeoplysning@helsingor.dk