Andre foreninger

Herunder kan du læse mere om, hvilke tilskud øvrige foreninger kan søge.

Der findes udover de almindelige idræt- og fritidsforeninger også andre foreninger, der har almene og folkeoplysende aktiviteter.

Det gælder blandt andet:

  • Handicapforeninger
  • Kulturelle foreninger
  • Politiske foreninger
  • Teaterforeninger

Læs mere om tilskudsmuligheder

 

Aktivitetstilskud

Puljen yder tilskud til foreningernes aktiviteter for børn og unge mellem 4-25 år. Derudover kan der søges om tilskud til særlige arrangementer.

Medlemstilskud

Medlemspuljen yder et grundtilskud til foreningen baseret på foreningens indberettede medlemstal.

Tilskuddet beregnes ud fra foreningens antal aktive medlemmer op til 25 år og som har været aktivt medlem af foreningen i mindst 3 måneder.

Til ansøgningen skal vedlægges følgende:

  • Erklæring om indhentning af børneattester
  • Bestyrelsessammensætning
  • Det sidst godkendte reviderede regnskab
  • Budget for indeværende år

Materialetilskud

Puljen yder tilskud til foreningernes indkøb af særlige materialer/materiel til foreningens lokaler eller aktiviteter.


Ansøgningsskema

Her kan du hente ansøgningsskemaet


Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal fremsendes til Center for Kultur, Idræt og Byudvikling
senest den 15. marts, e-mail: folkeoplysning@helsingor.dk

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: folkeoplysning@helsingor.dk