Aktivitetstilskud til Idrætsforeninger

Aktivitetspuljen yder støtte til deltagelse i stævner, træningslejre, danmarksturneringer samt officielle mesterskaber.

Idrætsforeninger hjemmehørende i Helsingør Kommune og medlem af et anerkendt forbund kan ved ovennævnte aktiviteter, søge om tilskud til medlemmer mellem 4 - 25 år samt et passende antal ledere.

Til stævner og træningslejre ydes et grundtilskud pr. døgn (max 11. døgn) samt holdgebyr eller deltagergebyr til enkelt idrætsudøvere.

Til officielle turneringskampe på Bornholm og vest for Storebælt samt officielle nationale- og internationale mesterskaber, hvor holdet/deltageren har kvalificeret sig, ydes tillige et rejsetilskud.

Ansøgning om aktivitetstilskud til idrætsforeninger

Ansøgningsskema indsendes udfyldt sammen med dokumentation for afholdte udgifter og deltagerliste med fødselsdato til Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Se kontaktoplysninger nederst til højre.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: folkeoplysning@helsingor.dk