Kursus- og Uddannelsestilskud til Idrætsforeninger

Puljen yder økonomisk støtte til kursus og uddannelse for instruktører, trænere og frivillige ledere tilknyttet foreningen.

 

Uddannelsen eller kurset skal have et emnevalg, som skønnes, at ville øge viden og kendskab til det frivillige arbejde i foreningen, som fx træner- og instruktørkurser, ledelse i og af foreningen.

Tilskud til kursus ydes med 75 procent af dokumenterede udgifter - dog max 2.500,00 kr. pr. deltager. Dokumenterede udgifter omhandler kursusafgift, opholds- og transportudgifter.

Ansøgningsskema

Konferencer, generalforsamlinger, studieophold og lignende er ikke omfattet af ordningen.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: folkeoplysning@helsingor.dk