Materialetilskud til Idrætsforeninger

Materialetilskudspuljen yder tilskud til større arbejder, investeringer og anskaffelser i foreningerne.

Tilskud ydes som udgangspunkt med 50 % af den samlede investering eller anskaffelse. Anden finansiering kan ske i form af foreningens egne midler, eget arbejde, sponsorer, samt andre fonde, puljer m.v.

  • Foreninger der modtog tilskud sidste år, kan kun helt ekstraordinært opnå tilskud.

  • Der kan kun indsendes ét ansøgningsskema pr. forening. Derfor skal hver forening foretage en intern prioritering af egne ønsker og herefter udarbejde én ansøgning.

Bevilgede tilskud udbetales løbende i perioden 1. april - 1. december i pågældende puljeår mod indsendelse af dokumention for afholdte udgifter.

Ansøg om materialetilskud til Idrætsforening

Ubenyttede bevillinger kan tildeles foreninger, der ikke kom i betragtning ved første fordeling (marts) eller hensættes i puljen for akut opstået behov.

Der er afsat kr. 25.000 af puljen til akut opstået behov. Ansøgning her til kan indsendes løbende i puljeåret til sekretariatet.

Ansøgningsfristen for materialetilskud er den 31. januar hvert år.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: folkeoplysning@helsingor.dk