Medlemstilskud til Idrætsforeninger

Medlemspuljen yder et grundtilskud til foreningen baseret på foreningens indberettede medlemstal.

Tilskuddet beregnes ud fra foreningens antal aktive medlemmer op til 25 år og som har været aktivt medlem af foreningen i mindst 3 måneder.

Idrætsforeninger hjemmehørende i Helsingør Kommune og medlem af anerkendt forbund (DIF, DGI eller Dansk Firmaidræt) kan fremsende udtræk fra Centralt Foreningsregister.

Udtræk fra CFR med medlemstal inddelt i aldersgrupper og køn skal sammen med underskreven erklæring om indhentning af børneattester samt foreningens sidst reviderede regnskab indsendes til Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Se kontaktoplysninger nederst til højre.

Hvis foreningen ikke indberetter via CFR kan I indberette via nedenstående skema.

Indberet medlemstal 

 

Medlemstal i forbindelse med medlemstilskud skal indberettes senest den 15. marts.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: folkeoplysning@helsingor.dk