Jolleordning

Puljen yder tilskud til medlemmer af sejlklubber, søspejdergrupper m.v. med bopæl i Helsingør Kommune.

Medlemmerne skal være under 26 år og have registrede bådpladser i den enkelte sejlklubs hjemhavn i kommunen.

Registrede klubejede joller, der anvendes af medlemmer under den anførte aldersgrænse falder ind under ordningen, ligesom det tilkommer sejlklubberne indtil to afgiftsfrie pladser i havnebassinet til klubejede instruktions- og følgebåde. 

Helsingør Nordhavns gældende takster for største jolletyper er udgangspunkt for ydelse af maximalt tilskud. Der kan også ydes refusion for indendørs opbevaring af joller om vinteren, når opbevaringen er aftalt kollektivt af sejlklubben for dens jollesejlere.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: folkeoplysning@helsingor.dk