Uddannelsestilskud til Spejder og DUI

Formål med uddannelsen skal være at uddanne og dygtiggøre ledere, instruktører, bestyrelsesmedlemmer til brug for deres ulønnede arbejde.

Kurset skal godkendes af Fællesrådet som støtteberettiget. Der ydes ikke tilskud til deltagelse i konferencer, studierejser, divisions- og divisionsassistentkurser eller stævner.

Ansøg om uddannelsestilskud til spejder og dui

Kursusdeltageren skal være fyldt 13 år. Dog skal det angives, om der er modtaget støtte fra Sct. Georgs gilderne til kurser for de yngste fx Plan og Roland. Tilskudsberettiget udgifter er:

  •     Kursusafgiften
  •     Opholdsudgifter, som ikke er medregnet i kursusudgiften
  •     Rejseudgiften med billigste rejsemåde (inkl. pladsbillet)  

Der ydes et tilskud på max 75 procent af de dokumenterede tilskudsberettigede udgifter – dog max tilskud på 2.500 kr. pr. deltager pr. kursus. For kurser i udlandet kan der udelukkende søges om tilskud til den danske grænse. 

Et kursus, som strækker sig over flere perioder, regnes som ét kursus.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: folkeoplysning@helsingor.dk