Opret en forening - Trin for trin guide

Alle kan oprette en forening, men for at få tilskud og låne lokaler skal man godkendes som en folkeoplysende forening. Læs her hvordan.

Trin 1 – Lav et udkast til foreningens vedtægter

Vedtægterne skal indeholde oplysninger om:

 1. Foreningens formål

 2. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer

 3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor

 4. Foreningens hjemsted

 5. Betingelser for medlemskab

 6. Tegningsret for foreningen (hvem må underskrive på vegne af foreningen)

 7. Procedure for vedtægtsændringer

 8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

Forslag til vedtægter

Trin 2 – Afhold generalforsamling

Dernæst skal I holde en generalforsamling, hvor I indkalder alle interesserede personer. På den første generalforsamling vælger I en bestyrelse og godkender foreningens vedtægter. Det er en god idé at sende forslag til vedtægter ud med indkaldelsen til generalforsamlingen. I skal tage referat fra generalforsamlingen, og referatet skal underskrives af referenten og dirigenten.

Nu er foreningen er stiftet. Det betyder, at I fx kan oprette en bankkonto i foreningens navn, få et CVR-nummer.

Trin 3 – Hvem er formand og kasserer?


På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstitueres bestyrelsen. Det betyder, at bestyrelsesposterne fordeles; hvem er formand, næstformand, kasserer og menigt bestyrelsesmedlem. Det er en god idé at lave en klar ansvarsfordeling, så alle er klar over hvilke opgaver de har i bestyrelsen. Det kan også være en god idé at lave en foreningsmappe, som indeholder vedtægter, referater, forretningsorden for bestyrelsen, og andre dokumenter, som bruges i bestyrelsesarbejdet.

Trin 4 – Godkendelse i kommunen

Hvis I vil søge tilskud eller låne kommunale lokaler og anlæg til foreningens aktiviteter, skal den godkendes i kommunen.

Indsend følgende:

 1. Referat af første generalforsamling

 2. Foreningens vedtægter

 3. Erklæring om indhentning af børneattester

Materialet skal indsendes til Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Se kontaktoplysninger nederst til højre.

 

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: folkeoplysning@helsingor.dk