Forretningsorden

Forretningsordenen indeholder procedurer for Byrådets virksomhed.

Forretningsorden for Helsingør Byråd er godkendt i Byrådet den 19. april 2010.

Forretningsordenen indeholder procedurer omkring indkaldelse af møder, beslutningsdygtighed, mødeledelse, sagernes forelæggelse, afstemninger m.m.

Center for Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: epo@helsingor.dk