Afgørelser med klageadgang

Se Helsingør Kommunes nyeste dispensationer, tilladelser og godkendelser.

Læs om klager og klagebehandling

Planklagenævnet og Miljø og Fødevareklagenævnet modtager og behandler klager gennem klageportalen og opkræver selv klagegebyr. Nævnet sætter en frist for indbetaling og behandler ikke klagen, før gebyret er modtaget. 

Abonner på kommunens afgørelser

Du kan abonnere på kommunens afgørelser, det gør du her nederst på siden.

 

Gl. Hellebækvej 79 - Landzonetilladelse

Offentliggjort 24. maj 2017

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til udstykning af skovløberboligen på Gl. Hellebækvej 79 i Teglstrup Hegn.

Ulstrupparken 25 - Dispensation

Offentliggjort 22. maj 2017

Vi har dispenseret fra skovbyggelinjen (naturbeskyttelseslovens § 17) til en tilbygning på 20 m2 på ejendommen matr.nr. 39g Helsingør Overdrev, Ulstrupparken 25 i Helsingør.

Endelig vedtaget lokalplan for nr. 1.150 for ”Helsingør Bykerne” samt kommuneplantillæg nr. 30

Offentliggjort den 19. maj 2017

Helsingør Byråd vedtog d. 24. april 2017 lokalplan nr. 1.150 for Helsingør Bykerne samt kommuneplantillæg nr. 30

Gravning under grundvandsspejlet

Offentliggjort 11. maj 2017

Der er givet tilladelse til at Dagerød Grusgrav Aps må grave under grundvandsspejlet i grusgraven, Esrumvej 456.

Udledningstilladelse - Bassin ved Agnetevej

Offentliggjort 9. maj 2017

Vi har givet tilladelse til at Banedanmark kan udlede overfladevand fra Kystbanen til et regnvandsbassin ved Agnetevej.

Fredensborgvej 3 - Landzonetilladelse

Offentliggjort 5. maj 2017

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til "frastykning" af bygningerne på Fredensborgvej 3. Matr. nr. 6a, 6ai og 7a Tikøb By, Tikøb.

Hejreskovvej 5-7 - Miljøgodkendelse

Offentliggjort 5. maj 2017

Vi har meddelt miljøgodkendelse (miljøbeskyttelseslovens § 33) vedrørende en silo til asfalt hos Kvistgård Jern og Metal A/S på Hejreskovvej 5 – 7 i Kvistgård

Nordre Strandvej 11A - Dispensation

Offentliggjort 3. maj 2017

Vi har dispenseret fra skovbyggelinjen (naturbeskyttelseslovens § 17) til kontorcontainere mv. på det nuværende stadion på Nordre Strandvej 11A.

Stormlugen 20 - Landzonetilladelse

Offentliggjort 1. maj 2017

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til at opstille 8 mobilehomes på campingpladsen på Stormlugen 20.

Hornbæk Varmeværk - Lempede Støjgrænser

Offentliggjort 1. maj 2017

Vi har meddelt lempede grænser for støj fra Hornbæk Varmeværk med baggrund i miljøbeskyttelsesloven § 33, da værket fremover alene vil være i drift i nødsituationer.

Tak for din tilmelding. Du abonnerer nu på denne side, og vil modtage en e-mail hvis der kommer ændringer til siden.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk