Endelig vedtaget lokalplan nr. 5.46 for "Boliger i tilknytning til herberget Pensionatet, Per Bjørns Vej 20 A i Hornbæk

Lokalplanen blev endelig godkendt af Byrådet den 20. juni 2016

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af seks pavillonboliger.

Her kan du se lokalplan nr. 5.46

Her kan du se referatet fra byrådet møde den 20. juni 2016 

Klagevejledning

Eventuel klage til Natur- og Miljøklagenævnet, skal ske senest 21. juli 2016
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske senest 23. december 2016

Se klagevejledning her til højre i den grå boks.

Eventuelt spørgsmål til planen skal ske til byplanlægger Peter Schulz Skovsbo på tlf. 49 28 25 23.