Endelig vedtaget lokalplan nr. 5.47 for ”Plejehjem syd for Sauntevej i Hornbæk” og kommuneplantillæg nr. 23.

Lokalplanen og kommuneplantillægget blev endelig godkendt af Byrådet den 20. juni 2016.

Offentliggjort: 23. juni 2016

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af et plejehjem med tilknyttede servicefunktioner og aktiviteter i lokalplanens enhed 1, samt overførsel af lokalplanens område fra landzone til byzone.

Her kan du se lokalplan nr. 5.47

 Her kan du se referatet fra byrådet møde den 20. juni 2016

Klagevejledning

Eventuel klage til Natur- og Miljøklagenævnet, skal ske senest 21. juli 2016
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske senest 23. december 2016

Se klagevejledning her til højre i den grå boks.

Eventuelle spørgsmål til planen skal ske til byplanlægger Susanne Eriksen på tlf. 49 28 24 96.