Endelig vedtaget lokalplan for Helårsboliger offentlige formål og rekreative formål i et område omkring kulturhuset "Bølgen"

Lokalplan og kommuneplantillæg blev endelig vedtaget af Helsingør Byråd har den 30.11.2015

Lokalplanen giver mulighed for anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse på en ejendom der tidligere har været anvendt til plejehjem, samt opførelse af botilbud på en ejendom der tidligere har været anvendt til børneinstitution. Herudover giver lokalplanforslaget mulighed for udvidelse af det eksisterende kulturhus "Bølgen".

Her kan du se den endelige vedtaget lokalplan nr. 4.31

Referat fra byrådets møde den 30.11.2015

Har du spørgsmål til lokalplanen er du velkommen til at henvende dig til ark. Peter Schultz Schovsbo på tlf. 49 28 25 23.

Klagevejledning

Du kan se klagevejledning her til høre i den grå boks.
Ønsker du at klage til Natur- og Miljøklagenævnet skal dette ske senest d. 5. januar 2015.

Ønskes afgørelse indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, dvs. senest d. 8. juni 2016.

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk